Asiakastarinat, Kunnille

Viitasaari

Viitasaari on n. 6700 asukkaan kaupunki Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Lämmöstä ja vesihuoltopalvelujen tuottamisesta vastasi 30.11.2018 saakka kaupungin omistama Wiitaseudun Energia Oy.

Lue lisää

Asiakastarinat, Kunnille

Laukaa

Laukaa etsi ratkaisua Lievestuoreen taajaman jätevesien puhdistamiselle, koska nykyinen puhdistamo ei täyttänyt vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja. Pisara-yhteistyö ratkaisi hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rahoituksen.

Lue lisää

Asiakastarinat, Kunnille

Hankasalmi

Hankasalmella vesihuoltolaitos toimii ympäristötoimen alaisena yksikkönä, joka on eriytetty kunnan kirjanpidossa. Kunta harkitsi, voitaisiinko tietojärjestelmiä hankkimalla vastata Vesihuoltolain kiristyneisiin vaatimuksiin.

Lue lisää

Asiakastarinat, Kunnille

Jyväskylän varuskunta, Tikkakoski

Jyväskylän varuskunnassa Tikkakosken alueen vesihuoltojärjestelmä vaihtoi omistajaa syyskuussa 2016.

Lue lisää

Energiaratkaisut, Kunnille

Höyryn toimitus Keski-Suomen keskussairaalalle

Uuden sairaala Novan rakentamisen myötä vanhalta sairaala-alueelta purettiin vanhoja rakennuksia. Purettaviin kuului pesularakennus, jossa oli tuotettu pesulahöyryn lisäksi vanhan sairaalan keittiön ja välinehuollon tarvitsema höyry. Sairaanhoitopiiri etsi ratkaisua höyryntoimitukselle.

Lue lisää