Projekti tuottaa vesihuoltolaitosten käyttöön täysin uudenlaisen, nykyajan vaatimuksia vastaavan verkkotietojärjestelmän, jolla voidaan dokumentoida vesihuoltoverkkojen sijainti- ja ominaisuustietoja kustannustehokkaasti sekä riskit minimoiden.

Verkkotietojen päivittäminen projektimaisesti on tehokas toimintapa, joka synnyttää vesilaitoksille kustannussäästöjä samalla, kun laitosten omien resurssien lisäämiselle ei ole välttämätöntä tarvetta. Uusi verkkotietojärjestelmä täyttää vesihuoltolain vaatimukset verkostojen sijaintitiedon sähköisestä dokumentaatiosta, ja lisäksi järjestelmä antaa huomattavaa lisäarvoa verkostotiedon hyväksikäyttöön.

Projekti lyhyesti

Kesto:
1.5.2019 – 31.12.2022

Toteutusten aloitus:
Syksy 2019

Kustannukset vesihuoltolaitoksille:
Hankintakustannukset on sidottu vesiverkoston laajuuteen. ELY-keskuksen myöntämän hankeavustuksen ansiosta verkkotietojärjestelmän saa edullisimmin käyttöön projektin aikana.

Lataa maksuton asiantuntijamateriaali Asiakastarina: Digiaalto saapui Tammelaan Digiaalto YouTubessa

Projektin hyödyt kunnille

Kun vesilaitos liittyy Alvan verkkotietojärjestelmään, se näkyy parannuksina seuraavilla osa-alueilla:

1. Veden laatu
Vesiverkon huonokuntoiset ja vaaralliset kohdat sekä riskipaikat ja -rakenteet tulevat näkyväksi ja ne voidaan korjata ilman viiveitä.

2. Veden toimitusvarmuus
Yllättävät katkot vedenjakelussa vähenevät, kun verkkotieto mahdollistaa riskipohjaisen ja ennakoivan saneeraussuunnittelun.

3. Kustannustehokkuus
Saneeraussuunnittelu perustuu jatkossa tietoon verkon kunnosta, jolloin toimivia verkon osia ei saneerata turhaan.

4. Ympäristöystävällisyys
Vähemmän jätevesivuotoja, jolloin saastumisriskit pienenevät. Vähemmän puhtaan veden vuotoja, jolloin vettä tarvitsee tuottaa ja pumpata vähemmän, mikä säästää energiaa.

5. Palvelutaso
Sekä asiakaspalvelu että toimintakyky häiriö- ja kriisitilanteissa paranevat, kun verkon tiedot ja rakenne ovat paremmin tiedossa.

6. Viranomaismääräykset
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudet, kesällä 2020 voimaan tulleet määräykset vesihuoltotoimijoille toteutuvat.

Tavoitteet

Vesiverkkotiedon digitalisointi -projekti tähtää siihen, että Suomen vesiverkostojen tiedot saadaan digitaaliseen muotoon mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Projektin tavoitteena on varmistaa, että jokaisessa Suomen kunnassa on poikkeuksetta tarjolla turvallinen ja katkoton käyttövesi. Samalla tavoitteena on huolehtia siitä, että jäteveden poiskuljetus toimii luotettavasti ympäri Suomen. Vesiverkkotiedon digitalisointi yhdenmukaistaa, helpottaa ja tehostaa kaupunkien ja kuntien vesihuoltoa.

Alva huolehtii järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta vesihuoltolaitosten puolesta. Tarjoamme kaikille verkkotietojärjestelmän käyttäjille jatkuvan tuen, neuvonnan sekä asiantuntijapalvelut myös projektin päätyttyä.

 

Lue lisää:

Digiaalto saapui Tammelaan

Tekstiviestipalvelu vauhdittaa Tammelan Vesihuollon asiakasviestintää

Padasjoen tarina: Verkkotietojärjestelmän käyttö haltuun kuukausittaisilla koulutuksilla