Projekti tuotti vesihuoltolaitosten käyttöön täysin uudenlaisen, nykyajan vaatimuksia vastaavan verkkotietojärjestelmän, jolla voidaan dokumentoida vesihuoltoverkkojen sijainti- ja ominaisuustietoja kustannustehokkaasti sekä riskit minimoiden.

Verkkotietojen päivittäminen projektimaisesti on tehokas toimintapa, joka synnyttää vesilaitoksille kustannussäästöjä samalla, kun laitosten omien resurssien lisäämiselle ei ole välttämätöntä tarvetta. Verkkotietojärjestelmä täyttää vesihuoltolain vaatimukset verkostojen sijaintitiedon sähköisestä dokumentaatiosta, ja lisäksi järjestelmä antaa huomattavaa lisäarvoa verkostotiedon hyväksikäyttöön.

Verkkotietojärjestelmän hyödyt kunnille

Kun vesilaitos liittyi Alvan verkkotietojärjestelmään, se näkyi parannuksina seuraavilla osa-alueilla:

1. Veden laatu
Vesiverkon huonokuntoiset ja vaaralliset kohdat sekä riskipaikat ja -rakenteet tulevat näkyväksi ja ne voidaan korjata ilman viiveitä.

2. Veden toimitusvarmuus
Yllättävät katkot vedenjakelussa vähenevät, kun verkkotieto mahdollistaa riskipohjaisen ja ennakoivan saneeraussuunnittelun.

3. Kustannustehokkuus
Saneeraussuunnittelu perustuu jatkossa tietoon verkon kunnosta, jolloin toimivia verkon osia ei saneerata turhaan.

4. Ympäristöystävällisyys
Vähemmän jätevesivuotoja, jolloin saastumisriskit pienenevät. Vähemmän puhtaan veden vuotoja, jolloin vettä tarvitsee tuottaa ja pumpata vähemmän, mikä säästää energiaa.

5. Palvelutaso
Sekä asiakaspalvelu että toimintakyky häiriö- ja kriisitilanteissa paranevat, kun verkon tiedot ja rakenne ovat paremmin tiedossa.

6. Viranomaismääräykset
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudet, kesällä 2020 voimaan tulleet määräykset vesihuoltotoimijoille toteutuvat.

Tavoitteet

Vesiverkkotiedon digitalisointi -projekti tähtäsi siihen, että mukaan lähteneiden kuntien vesiverkostojen tiedot saatiin digitaaliseen muotoon mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Projektin tavoitteena oli varmistaa, että jokaisessa kunnassa on poikkeuksetta tarjolla turvallinen ja katkoton käyttövesi. Samalla tavoitteena oli huolehtia siitä, että jäteveden poiskuljetus toimii luotettavasti. Vesiverkkotiedon digitalisointi yhdenmukaisti, helpotti sekä tehosti kaupunkien ja kuntien vesihuoltoa.

Alvan rooli oli huolehtia järjestelmän hankkimisesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta vesihuoltolaitosten puolesta. Projektin päätyttyä palvelut (tuki, neuvonta sekä asiantuntijapalvelut) jatkuvat.

Lue lisää

Digiaalto saapui Tammelaan
Tekstiviestipalvelu vauhdittaa Tammelan Vesihuollon asiakasviestintää
Padasjoen tarina: Verkkotietojärjestelmän käyttö haltuun kuukausittaisilla koulutuksilla