Ohjeet ja lomakkeet

Sähkö, lämpö ja vesi

Liittymän tilaus
Liittymän purkutilaus
Vanhan kiinteistön liittymätilaus / sähköliittymän suurentaminen
(Huom! Yllä olevaa lomaketta voit käyttää myös, mikäli liittymätilaus ei onnistu sähköisen asiointipalvelu Monitorin kautta.)
Kaivuohje – turvallinen työskentely sähkö-, lämpö- ja vesiverkkojen läheisyydessä

Sähkö

Sähköverkkoon liittyminen
Sähköliittymisjohdon turvallinen rakentaminen tontilla
Tilapäissähkön kyselylomake
Pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomake (Alva Sähköverkon sivuilla)
Muut ohjeistukset pientuotannosta (Alva Sähköverkon sivuilla)

Vesi

Vesiverkkoon liittyminen
Rakentamisen aikainen vedenkäyttö
Asiakkaan suorittamien kaivutöiden turvallisuusohje

Lämpö

Lämpöverkkoon liittyminen
Kaukolämpöenergiamittauksen sähköistys – ohje sähköurakoitsijalle
Lämpöurakoitsijaoikeudet
Lämpöverkkoon liittyvien laitteiden tarkastus
LVI-suunnitelmat ja niiden tarkastus
Energiateollisuus_rakennustenkaukolammitys
Kaukolämmön ABC -opas