Tarjoamme vesihuoltolaitoksille nykyvaatimusten mukaiset vesimittaukset ja veden etäluentapalvelun kokonaispalveluna, avaimet käteen -periaatteella.

Reaaliaikainen laskutus mahdollistaa vesihuoltolaitokselle tasaisen kassavirran, joka lisää ennustettavuutta ja vakautta. Asiakkaat maksavat vain kulutetusta vedestä, joten arvio- ja tasauslaskuja ei enää tarvita. Monipuoliset tiedonsiirtoratkaisut mahdollistavat toimivat palvelut myös pienemmillä paikkakunnilla.

Palvelun sisältö

 • vesimittareiden valinta ja hankinta
 • vesimittaritietojen luku vähintään kerran vuorokaudessa langaton tiedonsiirto
 • vesimittareiden lukematietojen toimittaminen tilaajalle laskutusta varten kuukausittain
 • vesimittareiden kulutus- ja hälytystietojen hallinta palveluportaalissa, seuranta ja raportointi
 • tekninen tuki
 • mahdollisuus hankkia Alvan kautta
  • mittareiden asennus ja urakan koordinointi
  • mittareiden huolto- ja kunnossapitopalvelu
  • verkostomittaukset
  • laskutus

Hyödyt vesihuoltolaitokselle

Alva Veden etäluenta on etäluettavien vesimittareiden pilvipalvelu, jonka avulla voidaan

 • seurata päävesimittareiden vedenkulutusta tunti-, vuorokausi-, viikko-, kuukausi- tai vuositasolla
 • tarvittaessa arvioida vedenkulutuksen kustannuksen
 • siirtää mittarilukemat suoraan laskutukseen
 • nähdä päävesimittarin statuksen
 • saada kartalla näkyviä hälytyksiä putkivuodoista tai jäätymisvaarasta, takaisinvirtauksesta tai asetetusta rajasta poikkeavasta vedenkulutuksesta
 • nähdä jatkossa tietoa myös muista verkostoon sijoitetuista mittauskohteista kuten virtaus- ja paineantureista

Vesihuoltolaitoksen resurssit tehokkaaseen käyttöön

Kun vesihuoltolaitoksen resurssit ovat tehokkaassa käytössä

 • laskuttamattoman veden määrä vähenee
 • vuodot havaitaan ajoissa
 • laskutus on reaaliaikaista
 • käyttöä ja kunnossapitoa voidaan kohdentaa ennakoiviin toimenpiteisiin
 • mittarilukemakorttien lähetys ja manuaalinen työ jäävät pois, käsittelyvirhemahdollisuudet poistuvat

Kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Veden kulutuksen vähentäminen pienentää energian kulutusta veden tuotannossa, jakelussa ja jäteveden käsittelyssä. Lisäksi lämmitysenergian kulutuksen vähentäminen pienentää energian tuottamisen päästöjä. Kaikki nämä pienentävät hiilijalanjälkeä.

Lue lisää veden etäluennasta

Lue lisää

Artikkeli: Tietoa vesihuollon päätöksentekoon etäluennan avulla