Etäluettavat mittarit mahdollistavat todelliseen veden kulutukseen perustavan ajantasaisen laskutuksen. Kun kiinteistöön on asennettu etäluettava vesimittari, lukemia ei enää tarvitse ilmoittaa Alvalle.vesilaitokselle. Etäluettavat vesimittarit helpottavat myös veden kulutuksen ajantasaista seurantaa. Lisäksi mittareiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää vesiverkon valvonnassa.

Mittari siirtää asiakkaan vesimittarin lukemat vesilaitokselle tietoverkon välityksellä.

Pilotin päätyttyä mittarinvaihdot etenevät kaupunginosa kerrallaan

Etäluettavien vesimittareiden asennukset alkavat Jyväskylässä ja Muuratsalossa pilottivaiheella syksyllä 2022. Pilotissa mukana on 500 omakoti- ja paritaloa eri asuinalueilta, eri puolilta jakeluverkkoa. Vielä loppuvuoden 2022 aikana on tavoitteena aloittaa massa-asennukset kaupunginosa kerrallaan. Asennukset jatkuvat vuoden 2026 loppuun.

Tieto mittarinvaihdosta tulee hyvissä ajoin

Kun mittarin vaihtoajankohta lähestyy, asiakas saa ilmoituksen vaihdosta joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Saadun ilmoituksen jälkeen mittarivaihtoaika tulee varata sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta osoitteessa http://varaus.vmsv.fi. Ajanvaraukseen tarvitaan asiakas- ja käyttöpaikkanumerot, jotka löytyvät vesilaskulta.

Mittarinvaihtaja esittää Alvan kumppanuuskortin sekä henkilökorttinsa

Alvan kumppanina mittareiden vaihdossa toimii Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (VMSV). Mittarinvaihtajalla on mukanaan Alva-yhtiöt Oy:n kumppanuuskortti. Yhdessä Alvan kumppanuuskortin ja henkilökorttinsa kanssa mittarinvaihtaja vahvistaa oikeutensa työn suorittamiseen.

Miten mittari vaihdetaan?

Omakotitaloissa mittari sijaitsee sisätiloissa, jonne asentajan täytyy päästä. Järjestättehän sopimusurakoitsija-asentajalle mahdollisuuden vaihtaa mittari, kun he ovat teihin yhteydessä. Tärkeää on myös, että mittarin edessä ei ole tavaraa, joka estää mittarin vaihdon.

Kerros- ja rivitaloissa mittarinvaihdosta ja sen aiheuttamasta vesikatkosta ilmoitetaan asukkaille kolme vuorokautta ennen mittarin vaihtoa erillisellä ilmoituksella, joka laitetaan porraskäytäviin tai ilmoitustauluille.

Asennuksia tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 7.30–20. Työ kestää noin 30 minuuttia ja vesi katkeaa asennuksen aikana noin 15 minuutiksi. Kohteissa, joissa on niin sanottu ohituskierto, mittarinvaihto ei aiheuta vedenjakelukatkoa. Mittarinvaihto on asiakkaalle maksuton.

Huomaattehan, että veden toimitusehtojen mukaan kiinteistönomistajan vastuulle kuuluu huolehtia siitä, että kiinteistön vesilaitteisto mahdollistaa esim. venttiilien käyttämisen ja mittarin vaihdon. Mikäli mittaria ei voida vaihtaa laitteiston huonon kunnon takia, kiinteistön omistaja saa kohtuullisen ajan laitteiston korjaamiseksi. Veden toimitusehdot löytyvät täältä.

Lisätietoja

Mittarinvaihdon aikataulua koskevat kysymykset mittarointi@vmsv.fi tai p. 050 302 0214
Muut kysymykset mittaushallinta@alva.fi tai p. 014 366 4010 (Alva asiakaspalvelu)