Liittyminen sähkö-, vesi- ja lämpöverkostoihimme etenee seuraavasti:


1) Ota yhteyttä yritysmyyntiimme
– Kun hankkeen valmistelu alkaa, eli jo kaavoituksen aikana, ota yhteyttä yritysmyyntiimme. Yritysmyyntimme hoitaa asiaa eteenpäin liittymispalveluumme. Liittymispalvelun asiantuntijamme on yhteydessä eri verkkojen asiantuntijoihin, jotka taas ovat yhteydessä rakentajaan suunnitteluun liittyen. Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana rakentajalla on käytössä Alvan ja Alva Sähköverkon asiantuntijoista koostuva projektiryhmä, joka edistää hankkeen etenemistä suunnittelusta luovutukseen saakka. Jokaisella hankkeella on oma yhteyskoordinaattori rakentajan yhteydenottoja varten.

2) Yhteyskoordinaattori kartoittaa hankkeen laajuuden ja vaikuttavuuden, olemassa olevat ja tulevat liittymis- ja siirtosopimukset sekä niiden vaikutukset hankkeen toteutuksen kustannuksiin. Hän selvittää myös alueen kaavatilanteen ja mahdolliset kaavamuutokset sekä niiden vaikuttavuuden hankkeeseen Alvan ja Alva Sähköverkon osalta. Alva ja Alva Sähköverkko antaa Jyväskylän kaupungille pyydettäessä lausunnot kaavamuutosten hakemisesta.

3) Sovi yhteinen palaveri – hankkeen valmistelun käynnistettyä sovi yhteyskoordinaattorin kanssa ajoissa yhteinen palaveri.

4) Esiselvitys – Esiselvityksessä on kirjattu kaikki hankkeeseen vaikuttavat sähkön, lämmön ja veden liittymiseen ja mittauksiin liittyvät seikat, arviot liittymismaksuista, yhteyshenkilöt sekä mahdolliset muut kustannukset ja kustannusvastuut.

5) Hankkeen tilannepäivitys – mikäli hankkeen osalta tapahtuu muutoksia, ole yhteydessä yhteyskoordinaattoriin.

6) Tee tilaus – Luo tunnukset Monitori-palveluun, jossa voit tehdä liittymätilauksen ja pääset seuraamaan tilauksesi etenemistä.  Varmista oman erikoissuunnittelusi aikataulutus, jotta varmistut hankkeen edistymisestä. Liittymätilaus kannattaa tehdä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

7) Valtuuta suunnittelijasi ja urakoitsijasi – mikäli suunnitelmat ja tilaukset hoitaa joku muu taho, huolehdi, että olet valtuuttanut osapuolet Monitorissa. Urakoitsijapalveluun pääset rekisteröitymään / kirjautumaan täältä.

8) Lähetä suunnitelmat – Ilmoita Monitorissa suunnittelijasi ja lähetä valmiit LVI- ja sähkösuunnitelmasi liittymissopimuksen tekoa varten. Jos pyydämme suunnitelmiisi tarkennuksia, lähetäthän ne meille mahdollisimman pian. Liittymätilauksesi käsittelyä ei voida jatkaa ennen kuin suunnitelmat on täydennetty. Muistathan suunnitelmissa huomioida myös sähkön, lämmön ja veden mittauspistevaatimukset ja siihen toteutettavat erikoissuunnitelmat. Mittaukseen oleellisena osana liittyy myös kiinteistön sisäisen tiedonsiirtokuuluvuuden varmistaminen ja suunnittelu, joka on rakentajan vastuulla. Vaihtoehtoisesti suunnitelmat voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen liittymispalvelu(at)alva.fi

9) Allekirjoita sopimukset – Kun liittymispalvelumme on tehnyt liittymissopimuksen, saat siitä ilmoituksen ja voit allekirjoittaa sopimuksen Monitorissa pankkitunnuksillasi. Vaihtoehtoisesti sopimukset voidaan toimittaa postitse allekirjoitettavaksi.

10) Verkkorakentaminen liittymispisteeseen saakka – Liittymissopimusten allekirjoittamisen jälkeen Alvan vastuulla oleva verkkorakentaminen alkaa. Tilauksen saamisen jälkeen alkaa sopimuksen ja rakentamisen valmistelu. Mikäli aikataulu tarvitsee normaalia nopeampaa rakentamista, voimme Express-liittymän toimituksen osalta neuvotella urakoitsijamme kanssa poikkeavasta aikataulusta ja antaa tarjouksen sen mahdollisesta toteuksesta, mikäli se on teknisesti mahdollista. Nopeampi aikataulu edellyttää, että hankkeen osalta kaikki toteutuksen mitoitustiedot ovat tiedossa jo kaavavaiheessa.

11) Tonttirakentaminen liittymispisteestä rakennukseen – Tontilla tehtävät työt ovat liittyjän ja urakoitsijan vastuulla sähkö- ja vesiliittymissä. Alva toimittaa kaukolämpöputket kiinteistön sisälle mittauskeskukselle saakka.

12) Verkkoon liittäminen – Valtuuta Monitorissa urakoitsijasi tilaamaan mittarin asennus ja ilmoita samalla sähkön myyjäsi. Urakoitsijasi vastuulla on tilata mittareiden asennukset urakoitsijapalvelun kautta. Mittareiden asennus ja verkkoon kytkeminen on Alvan vastuulla. Sähkön kj- liittymät vaativat myös Alva Sähköverkon käytönjohtajan hyväksynnän verkkoon liittämisestä. Kaikkien tuotealueiden kulutusmittaukset tulevat etäluennan piiriin. Huomioithan veden ja lämmön mittauspisteen sähköistysohjeet.