Palvelun sisältö

 • Palveluportaalin toiminnan tekninen valvonta ja ylläpito
 • Kiinteistön perustietojen luominen järjestelmään palvelun käyttöönotossa
 • Pääkäyttäjätunnuksien luominen palvelun käyttöönoton yhteydessä
 • Vesimittarien lisääminen palvelun käyttöönoton yhteydessä
 • Laskutusaineisto järjestelmästä

Hyödyt

 • Yhdellä silmäyksellä jokaisen mittarin osoite, lukema ja status
 • Mittarikohtainen kulutusraportti, jossa kulutusta verrataan vastaavaan edelliseen ajanjaksoon (myös mittarikohtainen hälytys)
 • Koontiraportti kaikista mittareista, josta näkyy päivä-, kuukausi- ja vuosikulutukset, lukema sekä status
 • Koontiraportti vesimittareiden hälytyksistä: milloin hälytys on aktivoitunut/poistunut/kuitattu. Hälytykset sähköpostiin tai tekstiviestillä. Kulutushälytysrajat on asetettavissa.
 • Karttanäkymä hälytyksistä
Lue lisää veden etäluennasta

Tiedonsiirto

 • Langattoman tiedonsiirron järjestäminen joko LoRaWAN-tekniikalla tai NB-IoT -tekniikalla.

 

 

Lue lisää veden etäluennasta