Alva Viitasaari Oy on Alvan omistama tytäryhtiö. Alva Viitasaaren toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti, veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän. Kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille Viitasaaren keskusta-alueella.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Hallitus:
Tuomo Kantola (hallituksen puheenjohtaja)
Tiina Mikkola (hallituksen jäsen)
Taina Julkunen (hallituksen jäsen)

Toimitusjohtaja: Kari Kautto

Henkilöstö:
Kari Kautto, toimitusjohtaja
Petri Kela, käyttöpäällikkö
Pasi Mäkelä, pääkäyttöpäivystäjä
Markku Kinnunen, käyttöpäivystäjä
Jari Pihlakari, käyttöpäivystäjä
Toni Huuskonen, käyttöpäivystäjä
Eelis Pihlakari, käyttöpäivystäjä