Mittarin sijoittaminen

Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa, eikä se pääse jäätymään. (1047/2017 ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta)

Tilan tulee olla mahdollisimman lähellä rakennuksen perusmuuria kohdassa, jossa tonttivesijohto tulee sisään rakennukseen. (1047/2017 ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta- perustelumuistio)

Vesimittari sijoitetaan tekniseen tilaan tai muuhun tarkoitukseen sopivaan lämpimään tilaan, jossa on lattiaviemäröinti (lattiakaivo). Tilassa on oltava riittävä valaistus ja tuuletus. Mittarille on oltava esteetön pääsy eli mitään rakenteita ja eristeitä ei saa asentaa siten, että niitä joudutaan rikkomaan mittaria vaihdettaessa.

Mittari ei saa altistua jäätymiselle eikä kuumuudelle, eikä sitä saa sijoittaa päällekkäin kaukolämpölaitteistojen kanssa. Kiinteistön haltija on vastuussa ulkoisten tekijöiden mittarille aiheuttamista vahingoista.

Mittarin asentaminen

Alva-yhtiöt Oy toimittaa vesimittarin tiivisteineen. Vesimittarin koko määritetään LVI-suunnittelijan laskeman mitoitusvirtaaman mukaan. Vesimittari asennetaan mittariasetelmaan, jossa on ennen mittaria sulkuventtiili ja mittarin jälkeen sulku- ja takaiskuventtiili. Kiinteistön haltija huolehtii asetelman rakentamisesta sovittuun mittarin asennusajankohtaan mennessä. Turhista asiakaskäynneistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Mittarit saa asentaa ja vaihtaa vain Alva-yhtiöt Oy:n sopimusurakoitsija. Mittarien asennuksessa, vaihdossa sekä veden hinnoittelussa noudatetaan kyseisellä hetkellä voimassa olevaa hinnastoa. Hinnastot ja sopimusehdot löytyvät täältä.

Kuvassa on tyypillinen omakotitalon vesimittari (DN20), jonka pituus on 190 mm.

 

Vesimittarin tarvitsema tila

Seuraavissa periaatekuvissa on esitetty vesimittariasetelman sijoittamiseen vaadittava tila.

Kuva edestä.
Kuva yläpuolelta.

 

Mittariasetelmalle tulee varata tilaa vähintään seuraavasti:

Mittarien pituudet ja kierteet ovat seuraavat:

Vesimittarin tarvitsemat häiriöttömät putkiosuudet

Esimerkkikuvat veden mittalaiteryhmästä, joka takaa luotettavan mittaustuloksen.

 

Ensimmäisen sulkuventtiilin jälkeen on ennen vesimittaria oltava 5 X mittarin DN -koon mukainen suora putkiosuus (D5) ilman häiriötekijöitä. Vesimittarin jälkeen on oltavat 3 X mittarin DN -koon mukainen suora putkiosuus (D3) ennen venttiiliryhmää. Häiriöttömät putkiosuudet takaavat tarkan ja luotettavan virtausmittaustuloksen, joka on laskutuksemme perusteena.

Veden etäluenta

Kaikkiin Alvan vesiverkkoalueelle rakennettaviin uusiin isompiin kiinteistöihin asennetaan Alvan toimesta 2.3.2020 alkaen etäluettava vesimittari sekä modeemi. Mittarit asennetaan kaikkiin omakotitaloja ja paritaloja suurempiin kiinteistöihin. Mittauspisteen sähköistäminen etäluennan toteuttamiseksi jää asiakkaan/rakentajan vastuulle. Sähköistysohjeet löytyvät täältä: alva.fi/vesimittarin-sahkoistysohje

Etäluenta toimii 2G/3G verkossa, jonka kuuluvuus pitää varmentaa luennan toimimiseksi.

Vedenkäyttö rakentamisen aikana

Vedenkäytöstä rakentamisen aikana voit lukea osoitteesta: alva.fi/rakennusliikkeille/liittymisasiat/rakentamisen-aikainen-vedenkaytto/