Vesiviisas kunta –projektissa tehtiin suomalaisesta vesiosaamisesta ja riskipohjaisesta omaisuudenhallinnasta kansainvälinen vientituote. Projektissa oli mukana viisi edelläkävijäkuntaa, joiden kanssa kehitettiin ja testattiin innovatiiviset yhteistyömallit ja niihin liittyvät digitaaliset palvelut. Vesiviisas kunta –projektin toteutuksessa oli mukana laaja yritysverkosto, johon haettiin uusia, kansainvälistä kasvua hakevia pk-yrityksiä.

Hanke lyhyesti

Kesto: maaliskuu 2017 – joulukuu 2018
Kokonaiskustannusarvio: 3,2 miljoonaa euroa

Taustaa

Alvan Pisara on Suomen ensimmäinen vesioperaattori, joka kehitti vesilaitostoiminnasta valtakunnallisen konseptin. Samalla luotiin mahdollisuuksia suomalaisen vesiosaamisen viemiseen maailmalle.

Vesiverkostojen kasautuva saneerausvelka, toimintavarmuuden kiristyvät vaatimukset, veden laadun varmistaminen ja ammattiosaamisen katoaminen luovat vesihuoltolaitoksille jatkossa entistä enemmän haasteita. Niiden ratkaisemiseksi Pisara kehittää edelleen täysin uusia palvelukokonaisuuksia viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Vesihuoltoon tarvitaan nykyistä enemmän liiketoimintalähtöistä ajattelua, uusia toimintamalleja, kuntarajat ylittävää yhteistyötä, rohkeaa kokeilemista ja päättäjiltä uskallusta niiden toteutukseen. Digitaalisten teknologioiden jatkuva hyödyntäminen vesihuollossa tulee olemaan olennainen osa tulevaisuuden kehitystä. Näin siirrytään menneisyyden raportoinnista tulevaisuuden ennakoimiseen.

Tavoitteet

Vesiviisas kunta –projektin tavoitteena oli kehittää edelläkävijäkuntien kanssa vesihuollon liiketoimintamallit, operatiiviset toimintamallit sekä näitä tukevat digitaaliset palvelut. Uudet mallit ulottuivat etäoperoinnista vesihuolto-omaisuuden vuokraamiseen tai jopa ostoon edelläkävijäkunnan tarpeista riippuen.

Uudet kehitettävät ja testatut digitaaliset vesihuoltopalvelut varmistivat vesihuollon operoinnin perustavoitteet: ennakoiva toiminta, omaisuuden- ja riskienhallinta, toimintavarmuuden parantaminen sekä kustannustehokkuus. Uusia teknologioita tarvitaan vesiprosessien ja vesihuoltoverkostojen kokonaisvaltaiseen reaaliaikaiseen hallintaan. Digitaaliset vesihuoltopalvelut mahdollistavat prosessien etävalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon. Veden tilannekuva- ja johtokeskus toimintaprosesseineen skaalautuu maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tämä tarjoaa älykkään toimintaympäristön käyttöpäivystäjille, asiantuntijoille sekä kansallisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Vesiviisas kunta –projektin yhtenä päätavoitteena oli kansainvälinen verkostoituminen. Uusia innovatiivisia teknologiaratkaisuja haettiin kansainvälisiltä markkinoilta osallistumalla tapahtumiin ja vierailemalla alan yrityksissä.

Toteutus

Vesiviisas kunta –projektin kesto oli 1.3.2017 – 31.12.2018 ja kokonaiskustannusarvio noin 3,1 M€. Projektin koordinaattorina toimi Pisara / Alva-yhtiöt Oy. Pisara sai toteutukseen merkittävän osarahoituksen Tekesiltä (nyk. Business Finland).

Tutustu Business Finlandin tekemään artikkeliin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Tytti Laitinen
Alva-yhtiöt Oy
p. 040 500 0489
tytti.laitinen(at)alva.fi