Vesiverkostojen ikääntymisen aiheuttamat saneeraustarpeet ja vesiverkkotietojen puutteellinen dokumentointi uhkaavat tulla kalliiksi kunnille sekä heikentää käyttöveden laatua ja toimitusvarmuutta. Uhkakuvat voidaan estää vesiverkkotiedon digitalisoinnilla.

Jyväskylän Energian älykkään vesihuollon asiantuntijaorganisaatio Pisara käynnistää ELY-keskuksen tukemana Vesiverkkotiedon digitalisointi –hankkeen, jossa kuntien vesiverkkotiedot saatetaan digitaaliseen muotoon verkkotietojärjestelmään.

Tulevaisuudessa pienikokoisia, muuttotappiosta kärsiviä kuntia kohtaa pula vesihuollon ammattilaisista samalla, kun vesiverkkojen tila heikkenee ikääntymisen myötä. Tilanne uhkaa jatkossa kriisiyttää kuntien vesihuoltoa, jos vesiverkostojen sijainti- ja ominaisuustietoja ei saada kattavasti dokumentoitua pikaisella aikataululla.

Kuntien Digiaalto – Vesiverkkotiedon digitalisointi -hanke vastaa kuntien vesihuollon nykytilanteesta nousseisiin tarpeisiin. Sen tarkoituksena on estää uhkakuvien toteutuminen, tehostaa vesilaitosten toimintaa, helpottaa vesiverkostoja koskevan tiedon dokumentointia ja seuraamista sekä tuottaa kustannussäästöjä kunnille.

Joissakin kunnissa lakisääteinen velvoite dokumentoida vesiverkostojen sijaintitiedot on resurssipulan takia jäänyt täyttämättä. Hankkeeseen mukaan lähtevät kunnat saavat ELY-keskuksen myöntämää tukea Pisaran kautta, joten vesiverkkotietojen kuntoon laittaminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Pisaran asiantuntijat tarjoavat hankkeeseen osallistuville kunnille kaiken tarvittavan osaamisen ja tuen sekä digitalisointiprosessin aikana että sen jälkeen.
Hankkeesta ja sen hyödyistä kunnille voi lukea lisää www.pisara.com/digiaalto.


Lisätiedot

Jyväskylän Energia, Pisara

–  talousjohtaja Pasi Jalonen, p. 0500 790 669 tai pasi.jalonen@alva.fi  
–  asiakkuuspäällikkö Teemu Brandt, p. 040 754 1677, teemu.brandt@alva.fi 

Pisara® on Jyväskylän Energia Oy:n palvelukonsepti, jolla Jyväskylässä testatut parhaat käytännöt ja osaaminen tuodaan myös muiden kuntien käyttöön. Pisara on vesihuollon operaattori ja kehityskumppani, jolla on monipuolista vesilaitos- ja energia-alan osaamista, ainutlaatuinen digitaalisten ratkaisujen valikoima ja niitä tukevat, valmiit tietojärjestelmät.