Kiristyneet vaatimukset haastavat vesihuoltolaitoksia kehittämään ja digitalisoimaan toimintaansa. Alvan kehittämä raportointityökalu vastaa vesihuoltolaitosten raportointitarpeisiin vapauttamalla resursseja raportoimisesta tulosten analysointiin ja vesihuollon kehittämiseen. Tässä artikkelissa esittelemme uutta vesihuoltolaitosten raportointityökalua ja kerromme miten sen avulla voidaan kehittää vesihuoltoa.

Kaikki vesihuoltolaitoksen mittarit yhdessä paikassa

Alvan raportointityökalu on suunniteltu vesihuoltolaitosten tarpeisiin. Työkalu yhdistää tarvittavat tiedot eri lähteistä, muodostaa tarvittavat mittarit ja koostaa myös viranomaisraportointiin tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Vesihuoltolaitoksen raportoinnista tulee näkyvää ja vaivatonta.

Selainpohjainen raportointityökalu tuottaa vesitietovarastoon kootuista luvuista ja lasketuista mittareista visuaalisesti helposti tarkasteltavia näkymiä käytettäväksi myös mobiilisti. Tämä vapauttaa vesihuoltolaitoksilta resursseja raportoinnin koostamisesta tulosten analysoimiseen. Selkeiden raportointinäkymien ansiosta vesihuoltolaitokset voivat tehdä tietoon perustuvia ja parempia päätöksiä esimerkiksi vesiverkoston investoinneista.

Vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitoksia toimittamaan vuosittaisen viranomaisraportin toiminnastaan

Vesihuoltolaki edellyttää vesihuoltolaitoksilta viranomaisraportointia, jossa tarkastellaan mittareita aina vedenotosta ja jakelusta jäteveden puhdistamiseen ja puhdistetun jäteveden purkamiseen asti. Laajan raportin koostaminen vaatii huomattavia resursseja vesihuoltolaitoksilta, sillä siihen tarvitaan tietoa useista eri lähteistä.

Raportointi yhdistää tarvittavat tiedot eri lähteistä ja kerää tiedot viranomaisraportille. Tällaisia tietolähteitä ovat esimerkiksi vesihuoltoverkoston verkkotietojärjestelmät, asiakastietojärjestelmä, talousjärjestelmät ja automaatiojärjestelmät. Arvioiden mukaan esimerkiksi Alvan kokoisessa vesihuoltolaitoksessa säästetään raportointityökalun avulla vuosittain kokonainen henkilötyövuosi. Tämä vapauttaa resursseja tulosten analysoimiseen ja tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon sekä toiminnan kehittämiseen. Yhdet luvut – yhdestä paikasta.

Digitaaliset tiedot raportoinnin käytön edellytys

Vesihuoltolaitosten tietojen tulee olla tallennettuna digitaaliseen muotoon, sillä vain digitaalisessa muodossa olevia tietoja voidaan automaattisesti tuoda raportointityökaluun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vesihuoltoverkoston tulee olla merkitty paikkatietona järjestelmään sen sijaan, että tiedot olisivat vain skannattuina kuvina. Vesihuollon digitalisaatio vaatii resursseja ja erityisosaamista vesihuoltolaitoksilta. Alva auttaa vesihuoltolaitoksia kehittämään toimintaansa ja hyödyntämään uusinta teknologiaa alalla.

Raportointi mahdollistaa vesihuoltolaitosten vertailun ja toiminnan kehittämisen

Alva Raportointi voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: vesihuollon nykytilan seurantaan ja viranomaismittareihin. Raportoinnin avulla vesihuoltolaitokset voivat kehittää toimintaansa ja tehdä parempia, tietoon pohjautuvia päätöksiä. Tämä parantaa vesihuollon laatua ja toimitusvarmuutta.

Vesihuoltolaki vaatii säännöllisen vesihuoltolaitoksen viranomaisraportoinnin. Raportoinnin avulla voidaan seurata ja kehittää vesihuoltoa koko maan laajuisesti. Viranomaisraportointi mahdollistaa esimerkiksi eri vesihuoltolaitosten vertailun ja siten toiminnan kehittämisen. Kun kaikki vesihuoltolaitokset kertovat vaadittavat tiedot yhdenmukaisesti, helpottuu myös viranomaisten työ.

Haluatko lisätietoja?

Vesihuolto on digitalisoitunut uusien teknologioiden ja innovaatioiden myötä. Kumppanuus Alvan kanssa tarjoaa vesihuoltolaitoksille mahdollisuuden hyödyntää uusimpia järjestelmiä ja alan erityisosaamista. Raportoinnin kaltaiset digitaaliset työkalut helpottavat vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä ja operatiivista työtä, mutta vaativat pohjalle kyvykkyyksiä ja digitaalisia ratkaisuja.

Lue lisää Alvan Raportoinnista