Kuntien vesihuoltoa uhkaava kriisitilanne pyritään ottamaan hallintaan digitaalisella rakennemuutoksella, jossa vesihuoltoverkostojen tiedot viedään verkkotietojärjestelmään. Alvan Pasi Jalonen luottaa vesiverkkotietojen digitalisoinnin olevan ratkaiseva käännekohta, jolla ehkäistään useita kuntia uhkaavaa vesihuollon kriisiytyminen. Rakennemuutoksen positiiviset vaikutukset ulottuvat sekä veden kuluttajahintaan että toimitusvarmuuteen ja laatuun.

Vesihuollon verkkotietojen digitalisointi vastaa vesihuollon haasteisiin

Vesihuoltoverkostojen korkea ikä ja siitä aiheutuvat saneeraustarpeet herättävät kasvavaa huolta varsinkin pienemmän kokoluokan kunnissa. Huolenaiheeksi korjaustarpeiden lisääntyminen on muodostunut ennen kaikkea siksi, että vesijohtojen sijaintia tai esimerkiksi ikää, materiaalia tai syvyyttä ei ole kaikissa kunnissa järjestelmällisesti dokumentoitu. Tämän vuoksi saneeraustarpeiden ennakointi ja seuranta voi olla erittäin vaikeaa.

”Monilla paikkakunnilla vesiverkot ovat iäkkäitä ja alkavat joiltain osin olla jo huonossa kunnossa. Tilanne ei vielä tässä vaiheessa ole akuutti, mutta se kehittyy lähitulevaisuudessa kriittiseksi, jos toimenpiteisiin ei ryhdytä nyt”, sanoo vesihuollon palveluliiketoiminnasta Alvassa vastaava johtaja Pasi Jalonen.

Vesihuoltoverkostojen tilan heikentyminen ei ole suomalaisen vesihuollon ainoa haaste. Sen lisäksi pienempien kuntien vesilaitoksia uhkaa pitkän linjan ammattilaisten eläköityminen samalla, kun uusien asiantuntijoiden työpanos keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. On hyvin todennäköistä, että muuttotappiokunnissa on tulevaisuudessa pulaa ammattitaitoisista vesihuollon työntekijöistä.

”Kun alan konkarit eläköityvät eivätkä enää ole jakamassa tietoa esimerkiksi vesijohtojen sijainneista ja ominaisuuksista, on näiden tietojen oltava kattavasti dokumentoituina. Vain näin voidaan välttyä yllättäviltä kriisitilanteilta vedenjakelussa”, Jalonen painottaa.

Digiaalto-hanke on käynnistetty kuntien tarpeiden pohjalta

Vesihuollon uhkakuvien toteutuminen halutaan estää maanlaajuisella vesihuoltoverkkotietojen digitalisoimisella. Alvan käynnistämä ja Keski-Suomen ELY-keskuksen tukema vesihuollon verkkotietojen digitalisointihanke auttaa vesilaitoksia ennaltaehkäisemään vesikriisiä ja tehostamaan vesiverkkotietojen dokumentointia. Kyseessä on mittava vesihuollon rakennemuutos – voidaan puhua kuntien digiaallosta.

Digiaalto-hankkeessa vesiverkostoja koskevat tiedot digitalisoidaan ja kootaan verkkotietojärjestelmään, jolloin tämä data ei jää vain yksittäisten ammattilaisten korvien väliin. Vesiverkoston sijaintitietojen dokumentoiminen on ollut jo jonkin aikaa kuntien lakisääteinen velvollisuus, mutta sitä ei resurssipulasta johtuen ole voitu toteuttaa kaikissa kunnissa. Hanke auttaa kuntia täyttämään tämän velvollisuuden”, Jalonen kertoo.

”Hanke on käynnistetty kuntien tarpeiden pohjalta, ja digitalisointiprosessi on pyritty tekemään niille mahdollisimman helpoksi ja kustannustehokkaaksi: ELY-keskus tukee prosessissa taloudellisesti. Alvan tehtävänä on tarjota vesihuoltolaitoksille kaikki digisiirtymässä tarvittava osaaminen ja ammattitaito, sekä kanavoida niille ELY-keskuksen tuki.”

”Kun kuntien vesihuoltoverkostojen tiedot ovat luotettavassa tietojärjestelmässä, tietojen dokumentointi ja seuranta helpottuu, vesilaitosten toiminta tehostuu ja palvelun taso on mahdollista säilyttää korkeana. Samalla saadaan merkittäviä pitkän aikavälin kustannussäästöjä.”

Verkkotiedon digitalisointi parantaa vesihuollon palvelutasoa

Vettä arjessa kuluttaville kuntalaisille vesiverkkotietojen digitalisoiminen tarkoittaa ennen kaikkea käyttöveden hintatason pysymistä kohtuullisena. Kun vesiverkkotiedot dokumentoidaan jatkossa yhdenmukaisemmin, on sillä huomattavan positiivisia vaikutuksia myös käyttöveden toimitusvarmuuteen, turvallisuuteen ja laatuun. Mahdolliset vedenjakelua uhkaavat tilanteet saadaan vesilaitoksilla tietoon viipymättä ja hallintaan tehokkaasti.

”Vesihuollon verkkotietojen digitalisointihanke käynnistyy toukokuussa 2019. Kunnat voivat lähteä mukaan helposti ottamalla yhteyttä Alvan asiantuntijoihin. ELY-keskuksen tuki kunnille tulee Alvan kautta. Verkkosivuillamme on tarjolla lisätietoa hankkeesta, ja vastaamme mielellämme kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin. Myös paikallisista ELY-keskuksista voi tiedustella asiasta lisää”, Jalonen summaa.

”Vesihuollon rakenteissa on nyt alkamassa pitkän tähtäimen muutos, jonka maksimaaliset hyödyt tulevat näkyviin vähitellen ajan kuluessa. Digitalisaatio tulee lopulta mullistamaan koko vesihuollon kentän, ja digitaalisten menetelmien ansiosta esimerkiksi vesihuollon häiriötiedotteet ja valvonta toimivat jatkossa entistä luotettavammin.”

Lue lisää Digiaallosta

Kuva: Tommi Turunen