Oletko kokenut sähkökatkoja viime aikoina? Jos et, niin me Alva Sähköverkkolaiset olemme onnistuneet tehtävässämme. Mikäli sähkökatko on kuitenkin kohdallesi osunut, niin toivottavasti se on ollut nopeasti ohi.

Asiakkaamme kokema sähkökatko on keskimäärin viisi minuuttia vuosittain. Se on vähän, mutta pienikin katko tuntuu arjessa kurjalta. Siksi me teemme kaikkemme, että katkoja on mahdollisimman vähän ja ne pysyvät mahdollisimman lyhyinä. 

Sähköverkkoyhtiö näyttäytyy asiakkaille usein varsin negatiivissävytteisissä merkeissä. Yleisin näyttäytymistapa on lähettämämme sähkölasku. Toisen kerran verkkoyhtiö havaitaan, kun tutun reitin varrella oleva katu on revitty auki ja urakoitsijamme tekemät verkonrakennustyöt häiritsevät vähintäänkin liikennettä. Kolmas ilmentymä on sähkökatko, jolloin verkkoyhtiön toiminta viimeistään huomataan. 

Kun laskut saapuvat, kuulee usein puhuttavan sähkön korkeista siirtohinnoista. Joskus jopa ihmetellään, miksi sähkönsiirrosta on ylipäänsä perittävä maksua – sähköhän kuitenkin siirtyy melkein itsestään valmiita verkkoja pitkin. Aivan näin asia ei kuitenkaan ole. Siirtohinnalla sähköverkkoyhtiö rakentaa ja ylläpitää sähkön siirtoväylää sähköntuottajilta asiakkaan sähköpääkeskukseen saakka. Lisäksi laskulla peritään sähkövero.

Mutta mitä kaikkea sähkönsiirtomaksujen mahdollistamaan sujuvaan sähköntoimitukseen sitten tarvitaan?

Verkon suunnittelu

Sähkön toimitusvarmuuteen liittyy sähköverkon rakenne ja materiaalivalinnat. Verkko pyritään suunnittelemaan siten, että mahdollisen häiriön tapauksessa saamme mahdollisimman nopeasti erotettua häiriöpaikan verkosta ja jatkettua muiden asiakkaiden sähkönjakelua.

Kaupungeissa sähköverkko pystytään yleensä rakentamaan niin sanotuksi rengasverkoksi. Rengasverkko tarkoittaa suurien kaapeleiden rakentamista renkaaksi, joka on katkaistu jostain kohdasta. Kaapelin vikaantuessa renkaan katkokohtaa siirretään, jolloin häiriökohta jätetään katkaistulle välille.

Myös materiaalivalinnat ovat tärkeässä roolissa. Valittujen materiaalien tulee kestää vallitsevat sääolosuhteet vuosikymmenien ajan, mutta valintojen tulee myös olla taloudellisesti kustannustehokkaita, jotta verkonrakentamiskulut pysyvät kurissa ja siirtomaksut alhaisina. 

Verkon rakentaminen

Sähköverkkoomme investoidaan vuosittain merkittävä summa rahaa. Keskimäärin rakennamme verkkoa vuosittain noin neljällä miljoonalla eurolla. Verkon rakentaminen hoidetaan täysin tilaustöinä. Pienemmät toimenpiteet hoidetaan kilpailutetun vuosisopimuskumppanin kautta. Suuremmat hankekokonaisuudet taas kilpailutetaan hankkeittain. Rakentamisen laatua valvotaan oman henkilökunnan toimesta. Kilpailutettuaan kohteet rakennuttajamme kiertävät työmaita ja valvovat, että urakat tulevat rakennettua sillä laatutasolla, jonka olemme suunnitelmissa vaatineet.  

Verkon käyttö ja automaatio

Sähköverkossa tehdään joka vuorokausi useita verkkoon kohdistuvia muutoksia. Verkkoon tehtävät muutokset johtuvat urakoitsijoiden tekemistä rakentamis- tai kunnossapitotöistä. Muutokset suunnitellaan ja raportoidaan huolellisesti, jotta virheitä ei syntyisi. Mikäli verkon käyttötoimenpiteissä sattuisi virheitä, niin käytännössä jokin kaupunginosa käy sähköttömänä. Tällaista tapahtuu kuitenkin hyvin harvoin.

Verkkoon liitetty automaatio lisääntyy jatkuvasti. Toisaalta tämä nopeuttaa häiriöiden selvitystä, mutta toisaalta myös muuttaa verkkoa teknisesti hankalammaksi. Sähköverkkoalaan liittyvää osaamista on rajallisesti saatavilla, joten oman henkilökunnan osaamisesta on pidettävä entistä parempaa huolta.

Valvonta 24/7

Sähköverkkomme toimintaa ja tilaa valvotaan vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Käyttövalvoja operoi valvomomonitoriensa ääressä ja seuraa muutoksia verkossa. Samoin asentajat ja työpäällikkö ovat aina puhelinvalmiudessa. Mikäli sääilmiöt ovat muuttumassa erityisen huonoiksi, lisätään myös varallaolomiehitystä tilapäisesti. Jos verkossa tapahtuu toimenpiteitä vaativia asioita, soittaa käyttövalvoja muut päivystysvuorossa olevat osaajat paikalle ja viankorjaus alkaa. Tässä vaiheessa asiakkaille lähetetään myös häiriötiedote, jossa kerrotaan vian laajuus ja arvioitu kestoaika. (Olethan jo tilannut häiriötiedotepalvelun meiltä? Ellet, voit tehdä sen Monitorin kautta osoitteessa: alva.fi/monitori)

Mittarointi

Asiakkaille näkyvin osa sähköverkosta on usein sähkömittari. Mittari kerää kerran vuorokaudessa asiakkaiden tuntikohtaiset kulutustiedot ja lähettää ne laskutusta varten asiakastietojärjestelmään.

Nykyisillä mittareilla on toinenkin tärkeä merkitys; ne toimivat sähköverkon kunnonvalvojina ja keräävät jatkuvasti informaatiota sähköverkon muutoksista. Mikäli verkossa tapahtuu muutos, joka voi vaikuttaa asiakkaiden sähköverkon toimivuuteen, lähettää mittari häiriöilmoituksen itsenäisesti käyttövalvomoon. Valvomosta voidaan olla asiakkaaseen yhteydessä ja selvittää, toimiiko verkko kiinteistön sisällä normaalisti vai onko esimerkiksi jokin osa kiinteistöstä sähköittä.

Sujuva sähköntoimitus on siis monien seikkojen summa, ja niistä seikoista me lupaamme pitää huolen myös tänä vuonna.

Janne Pirttimäki
toimitusjohtaja, Alva Sähköverkko Oy

Kirjoitus on julkaistu 22.1.2020 Alva Sähköverkon omilla verkkosivuilla. Alva Sähköverkon sivuille pääset tästä.