Koronavirus haastaa nyt suomalaista yhteiskuntaa. Se kurittaa kuntia, yrityksiä kuin taloutta kovin ottein. Tilanne, jota nyt elämme, on poikkeuksellinen monin eri tavoin.

Vesihuollossa digitaalisten ratkaisujen merkitys korostuu poikkeusolojen aikana.

  • Etävalvonnalla ja kahdensuuntaisella kaukokäyttöjärjestelmällä voidaan hoitaa laitoksia ja laiteasemia yhdestä tai useammasta paikasta käsin.
  • Verkkotietojärjestelmä auttaa hoitamaan putkiverkostoja myös poikkeusoloissa, esimerkiksi silloin kun vakituinen henkilöstö on sairastunut.
  • Käyttö- ja kunnossapitojärjestelmää hyödyntämällä työtehtävät voidaan antaa ja niiden suorittamista voidaan valvoa ilman henkilökohtaista kontaktia. Lyhyen koulutuksen jälkeen myös talon ulkopuoliset ammattilaiset voivat suorittaa järjestelmästä annettuja tehtäviä.
  • Kiinteistöjärjestelmästä saadaan kaikki vesihuollon kiinteistöjä koskevat tiedot, kuvat ja mm. kiinteistöautomaatiota koskevat asiat.
  • Vuotojenhallintajärjestelmä hälyttää uusista vuodoista tai muista normaalista poikkeavista vesijohtoverkoston tapahtumista.             

Digitaalisten järjestelmien rinnalla vesihuollossa tarvitaan varajärjestelmiä ja -kapasiteettia normaalista poikkeavien tilanteiden hoitamiseen. Sellaisia voivat olla esimerkiksi kemikaali- ja varaosatoimitusten loppuminen. Varajärjestelyjen tulee olla sellaisia, että ne voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön myös etänä, esimerkiksi vettä voidaan pumpata eri laitoksilta ja eri vesijohtoverkoston reittejä pitkin kuin mitä normaalitilanteessa. Samoin jäteveden siirron osalta tulee olla erilaisia suunnitelmia jätevesipumppaamoiden häiriötilanteiden hoitamiseksi. 

Vesihuoltolaitoksen palvelujen häiriöttömyys kaikissa tilanteissa edellyttää varautumista. Poikkeusoloja varten vesihuollon varautumissuunnitelmien tulee olla ajan tasalla, helppokäyttöisiä, kaikkien kaikilla tiedossa ja kaikkien saatavilla.

Me alvalaiset pyrimme omalta osaltamme pitämään yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Olemme kohdentaneet käytännön toimet paitsi veden myös lämmön ja sähkön tuotannon ja jakelun varmistamiseen siltä varalta, että koronaepidemia sairastuttaisi Alvan henkilöstöä, urakoitsijoitamme, tavarantoimittajiamme tai muita meille tärkeitä sidosryhmiä. Seuraamme aktiivisesti viranomaisten, alan etujärjestöjen sekä kaupungin ohjeistuksia, mikä luo pohjan kaikelle varautumisellemme.

Lue lisää Pisara-ratkaisuista