1) Sähköautoilu yleistyy voimakkaasti

Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä kasvaa nopeasti, vaikka latauspisteitä on vasta harvojen yritysten parkkipaikoilla. Sähköautojen ilmastopäästöt ovat pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla kulkevien polttomoottoriautojen.  Suomi haluaa kasvattaa sähköautojen määrää̈ 250 000 sähköautoon vuoteen 2030 mennessä. Toteutuessaan tavoite vaatii, että latauspisteiden määrä kasvaa moninkertaiseksi. Tänä vuonna vähintään joka toisessa Suomessa myytävässä uudessa autossa on latausmahdollisuus ja sähkö ainakin toisena käyttövoimana. Voi sanoa, että latauspisteen asentaminen on vain ajan kysymys. 

2) Toimi ennen kuin asiakkaasi alkavat kysellä

Sähköautojen määrän kasvu tarkoittaa lisääntyvää tarvetta niiden lataamiselle myös muualla kuin kotipihoissa. Tämä on yksi tapa palvella asiakkaita entistäkin paremmin.  Nyt latauspisteitä hankkivat yritykset ovat mukana edelläkävijöiden joukossa ja voivat erottautua toiminnallaan kilpailijoista. Sähköautoilun mahdollistaminen on positiivinen signaali ekologisen liikkumisen puolesta sekä asiakaslähtöisyydestä.  Latausmahdollisuus voi olla myös arvokas markkinointivaltti yrityksellesi.

3) Työnantajamielikuva kohenee

Sähköautoilun mahdollistaminen on myös merkki siitä, että yritys haluaa olla vastuullinen ja ympäristöään arvostava työnantaja. Sähköautojen yleistyessä latausmahdollisuus työpäivän aikana helpottaa arkea. Työntekijän autonlatauspaine sekä työpaikalla että kotipihalla helpottuvat, kun esimerkiksi hidas lataus on mahdollista tehdä molemmissa päissä työmatkaa. Näin syntyy win win-tilanne, jossa suuritehoista ja kallista latausta ei tarvitse asentaa.  Älykäs lataus mahdollistaa samasta tolpasta sekä sähköauton latauksen että tavallisen auton lämmittämisen: kulut kohdistuvat käyttäjälle, jos näin on sovittu.

Yritys voi hyödyntää sähköautoilun mahdollistamisen omassa viestinnässään. Sähköautojen ja niiden akkujen kehittyessä myös niiden ekologisuusarvo nousee. 

4) Kiinteistön arvo säilyy tai nousee

Sähköauton latauspistettä voidaan pitää investointina, joka nostaa kiinteistön arvoa. Älykäs pysäköinnin hallintapalvelu tuo myös säästöä yrityksille. Vaihtamalla pysäköintialueen lämmitystolpat älytolpiksi sähkönkulutuksesta tulee tasapuolista, sillä kustannukset pystytään kohdentamaan käytön mukaan. Älytolpat säästävät myös sähköä: ECO-toiminto lämmittää autoa vain ulkolämpötilan mukaan tarvittavan ajan, ei aina täyttä kahta tuntia. Myös käyttömukavuus lisääntyy, kun ajastuksen voi hoitaa kännykän mobiilisovelluksella tai selaimella.

5) Laki ja asetukset tulevat vauhdittamaan muutosta

Monet yritykset odottavat, millaisia lakimuutoksia sähköautoiluun liittyen on tulossa.  Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.  Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joten täyssähköautojen ja lataushybridien osuutta liikenteestä halutaan kasvattaa.

Lakimuutos koskee uudiskohteita ja saneerauksia. Uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, jossa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai kattavasti pienitehoisia yhdistelmäasemia. Tarkemmin ympäristöministeriön linjauksiin voit tutustua täällä.

Hallituksen esitys hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 19.3.2020 ja sen on tarkoitus edetä kiireellisenä eduskunnan käsiteltäväksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, joskin koronavirus on hidastanut asian käsittelyä.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä tällä lomakkeella, kun haluat lisätietoa sähköautojen latauksesta.

Lue lisää sähköautojen latauksesta ja älykkäästä pysäkönnistä

Sähköautojen lataukseen liittyvissä asioissa sinua auttaa myyntipäällikkö Mirva Pietilä, mirva.pietila@alva.fi p. 040 623 2815