Koulut ovat jälleen alkamassa ja koulumatkan turvallisuus puhututtaa. Muutenkin jännittävät koulutaipaleet ovat erityisen jännittäviä silloin, kun koulutielle sattuu jotakin erikoista, kuten työmaa auki kaivettuine katuineen ja isoine koneineen. Koulujen läheisyydessä tehtävät työmaat pyritään Alvalla hoitamaan koululaisten loma-aikoina, mutta aina tämä ei täysin onnistu.

– Isommat urakat ovat usein sellaisia, että vaikka ne aloitettaisiin heti kesäkauden alussa, on niitä silti jatkettava pitkälle syksyyn, toteaa Alvan turvallisuus- ja laatupäällikkö Simo Hakonen.

Työmailla turvallisuusasiat otetaan tarkasti huomioon. Rakentamistöitä varten Alvalla on turvallisuusasiakirja. Tämän lisäksi kaikista työmaista tehdään työmaakohtainen turvallisuusliite. Turvallisuusliitteessä huomioidaan työkohteen riskit ja vaarat, sekä toimenpiteet niiden hallitsemiseksi tai poistamiseksi. Tyypillinen ennalta arvioitava asia on myös mahdolliset erityisryhmät, jotka tulevat liikkumaan työmaan läheisyydessä. Erityisryhmänä voidaan pitää esimerkiksi juuri koululaisia, jotka joutuvat kulkemaan koulumatkansa työmaan ohi.

– Alvan turvallisuussuunnitelman lisäksi myös urakoitsija tekee oman suunnitelmansa. Suunnitelmissa käydään läpi, kuinka tunnistetut riskit ja vaaranpaikat huomioidaan työmaalla eli miten esimerkiksi kevyt liikenne järjestetään ja kaivannot suojataan, kertoo Hakonen.

Huhtasuon yhtenäiskoulussa lukuvuosi aloitetaan keskiviikkona 12.8. Koulun vieressä rakennetaan parhaillaan mm. kaukolämpöverkkoa.

Alvan työmaalla Jyväskylän Kangasrinteellä rakennetaan parhaillaan kaukolämpöverkkoa. Työmaa sijaitsee Huhtasuon yhtenäiskoulun vieressä ja aiheuttaa pieniä muutoksia koulun vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylän liikennejärjestelyihin. Urakoitsijana työmaalla toimii Maansiirto Harry Mäkelä Oy. 

– Suurimmat kaivutyöt on saatu tehtyä ennen koulujen alkua, mutta koulun vierestä kulkevaa kevyen liikenteen väylää on jouduttu vielä kaventamaan pieneltä matkalta. Työmaalla on huomioitu huolellisesti koulun läheisyys ja kouluun on oltu myös asiasta yhteydessä, jotta sieltäkin osataan varoittaa ja muistutella niin koululaisia kuin heidän perheitään, kertoo työmaan työnjohtajana toimiva Jyri Korpivaara Maansiirto Harry Mäkelältä.

Erityisen tärkeää onkin, että tarkoin tehtyjen suunnitelmien mukaan myös toimitaan. Jos esimerkiksi autoilijoille on alueella normaalista poikkeava sallittu ajonopeus, tulisi tätä muistaa kaikkien alueella autoilevien noudattaa. Sama juttu on kevyen liikenteen väylien kanssa.

– Mikäli kevyen liikenteen kiertoreitti on merkattu vaikkapa toiselle puolen katua, on silloin käytettävä tätä reittiä. Houkutus mennä vain nopeasti työmaan vierestä siltä puolelta, jolta on tottunut ennenkin kulkemaan, on usein suuri, mutta sitä ei pitäisi missään nimessä tehdä. Sekä työmaalla työskentelevien että sen läheisyydessä liikkuvien tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta, muistuttaa Korpivaara.