Alvan tavoitteena on ottaa palveluissaan käyttöön uutta teknologiaa resurssitehokkuuden parantamiseksi. Nyt uuden teknologian käyttö on tulossa ajankohtaiseksi veden etäluennassa, johon ollaan siirtymässä Jyväskylän lisäksi useissa muissakin kunnissa ympäri Suomen. Samansuuntaiset suunnitelmat ja tavoitteet poikivat mittavan yhteishankkeen useamman vesilaitoksen kesken. Hankkeen veturina toimii Alva.

– Yhteistyön tavoitteena on saada niin kustannushyötyjä kuin suurempia vaikuttamismahdollisuuksia etäluennan kehittämiseen. Vesilaitokset ovat keskenään erilaisia, mutta asiakkaat meille kaikille yhtä tärkeitä. Moni vesilaitos innostui yhteistyöstä ja nyt jo yhdeksän laitosta on lähtenyt mukaan hankkeeseen, iloitsee Alvan verkkopalvelupäällikkö Pirjo Pasanen.

Päävesimittareiden etäluentaa koskeva yhteishanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään vaatimuksia liittyen mittareiden ominaisuuksiin, asennuksiin ja ylläpitoon sekä tiedonsiirtoon ja markkinoiden kartoitukseen. Merkittävässä roolissa on osaamisen ja vertaistuen jakaminen: hankkeessa on ratkaistava, kuinka noin 200 000 mittauspisteen mittaaminen hoidetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yhteiskehittäminen on myös asiakkaan etu.

– Kun kehitämme veden etäluentaa yhdessä eri laitosten kesken, pystymme paremmin valikoimaan parhaimmat laitteet ja ratkaisut ja tarjoamaan näin asiakkaillemme entistä parempia palveluita, kertoo hankkeen projektipäällikkö Misael Urbano Soriano Alvalta.

Veden etäluennan myötä asiakkailta poistuu myös arviolaskutus, kun vesi pystytään laskuttamaan kuukausittain todellisen kulutuksen mukaan.

– Nyt on viimein aika jättää hyvästit tasauslaskuille ja arvioperusteiselle laskutukselle. Myös vedensäästö konkretisoituu aivan eri tavalla kuin ennen – kun omasta veden kulutuksestaan on koko ajan tietoinen, kannustaa se säästämiseen. Lisäksi tarkempi mittausdata mahdollistaa vuotojen paikallistamisen hyvin nopeasti, toteaa Pasanen.

Alvan vesiverkon alueella olevat kiinteistöt siirtyvät kulutuksen mittauksessa etäluennan piiriin vuosien 2021-2025 aikana. Kaikkiin Alvan vesiverkkoalueelle rakennettaviin uusiin isompiin kiinteistöihin on asennettu etäluettava päävesimittari maaliskuun 2020 alusta alkaen. Myös muissa vesilaitoksissa siirtyminen etäluentaan tapahtuu samoihin aikoihin.

Lisätiedot:

Verkkopalvelupäällikkö Pirjo Pasanen, p. 044 366 4065, pirjo.pasanen(at)alva.fi
Projektipäällikkö Misael Urbano Soriano, p. 040 631 7407, misael.urbanosoriano(at)alva.fi