Alva toteutti vuonna 2019 alkaneen kysyntäjoustokokeilun yhdessä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlundin kanssa Jyväksylän Seminaarimäen kampuksella. Kevääseen 2020 saakka kestänyt pilotti oli varsin onnistunut ja sen avulla selvisi, että kampusalueen rakennuksissa joustoa pystytään tekemään 30–50 prosenttia rakennuksen tehosta. 

Kaukolämmön kysyntäjouston (myös: kulutusjousto) tarkoituksena on leikata lämmön kulutuksen tehopiikkejä. Asiakas pystyy kysyntäjoustolla pienentämään lämpölaskuaan, ja energiayhtiö saa esimerkiksi minimoitua fossiilisten polttoaineiden käyttöään tai tasaamaan lämmön tuotannon ajoa. 

– Kysyntäjouston tarkoituksena on hetkellisesti leikata kulutusta rakennuksissa energiantuotannon tarpeiden mukaan. Tässä kohteessa on käytännössä tiputettu hetkellisesti eri lämmitysverkostojen menoveden lämpöä ja pudottamalla ilmanvahdon ilmamääriä hetkellisesti sisäolosuhteista tinkimättä, Granlund Consultingin projektipäällikkö Waltteri Salmi selventää. 

Salmen mukaan yksittäiselle kiinteistöomistajalle kysyntäjoustoprojekti tuo säästöä energialaskussa. Alva taas hyötyy suuressa mittakaavassa tuotannonohjauksen kautta. 

Konkreettista tietoa kysyntäjoustopotentiaalista

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten yliopistokampusten omistaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) tavoittelee Alvan tapaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Pelkästään Jyväskylässä yhtiö ostaa lämpöenergiaa noin 1500 omakotitalon kulutuksen verran. 

– Lähdimme kysyntäjoustopilottiin mukaan, jotta voisimme osaltamme mahdollistaa ympäristöystävällisten tuotantomuotojen hyödyntämisen. Meille pilotissa parasta oli saada konkreettista tietoa siitä, paljonko rakennuksistamme löytyy hetkellistä kysyntäjoustopotentiaalia, SYKin vastuullisuusasiantuntija Ari-Pekka Lassila taustoittaa. 

SYKin vastuullisuusasiantuntija Ari-Pekka Lassila kertoo SYKin tavoittelevan hiilineutraaliutta, jonka vuoksi ympäristöystävällisyys otetaan huomioon myös kiinteistöjen lämmityksessä.

Jyväskylän yliopisto otti niin ikään mielellään osaa pilottiin. 

– Jyväskylän yliopisto tavoittelee strategiansa mukaisesti hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2030. Taloudellinen, sosiaalinen, ja ekologinen vastuullisuus ja kestävyys ovat keskeinen osa yliopiston kampuksen kehittämistä. Yliopistomme toimii resurssiviisaasti, ja kampuksellamme tuemme luovien ratkaisujen löytämistä globaaleihin haasteisiin. Siksi olemme mielellämme mukana etsittäessä resurssitehokkaita keinoja kiinteistöjen lämmitykseen, yliopiston talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä toteaa.

Salmen mukaan pilottiprojektin pohjalta on arvioitu Seminaarimäen alueen joustokapasiteetin olevan noin megavatin luokkaa, jopa ylikin. 

– Pilotin avulla selvisi, että joustoa pystytään tekemään 30-50 prosenttia rakennuksen tehosta ilman, että sisäolosuhteet häiriintyvät. 

– Tämä on ollut onnistunut pilotti, saimme lupaavia tuloksia, Salmi summaa. 

Kulutusjousto on osa Alvan Energiaoptimointi-palvelua

Kysyntä- eli kulutusjousto on osa Alvan asunto-osakeyhtiöille ja muihin suuriin kiinteistöihin tarjoamaa Energiaoptimointi-palvelua. Palvelu sisältää joustojen lisäksi kiinteistön lämmitysjärjestelmän etävalvonnan ja -ohjauksen, näkymän lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin ja energiankulutukseen, olosuhteiden ja energiakulutuksen optimoinnin asiakkaan määrittämien raja-arvojen mukaisesti sekä hälytykset poikkeamista.

Tutustu tarkemmin Energiaoptimointiin:

Yritykset: alva.fi/yrityksille/lampo/energiaoptimointi/
Rakennusliikkeet: alva.fi/rakennusliikkeille/lampo/energiaoptimointi/
Taloyhtiöt: alva.fi/taloyhtioille/lampo/energiaoptimointi/