Viitasaaren viemäriverkostoa tutkitaan savukokein Kurkelassa ja Savilahdella 3.–7.5.2021. Ensisijaisesti on tarkoitus tutkia viemäriverkoston tiiviyttä. Kokeiden tekemisellä on kuitenkin toinen yhtä tärkeä merkitys: savukokein saadaan selvitettyä ne kiinteistöt, joiden alueelta viemäriin pääsee jätevesiverkostoa kuormittavia sade- ja hulevesiä.

– Varsinkin näin keväällä ja sateiden aikana viemäriverkostoamme ja puhdistamoa kuormittavat sinne kuulumattomat hulevedet. Hulevesiä ovat viemäriverkoston vuotovedet ja kiinteistöjen kuivatusvedet eli salaoja- ja ränni- sekä pihavedet, kertoo Alva Viitasaaren käyttöpäällikkö Petri Kela.

Sen lisäksi, että jätevesiverkostoon päätyvät sade- ja hulevedet kuormittavat verkostoa, ne heikentävät jätevedenpuhdistamon toimintaa ja lisäävät niin jäteveden siirron kuin jäteveden puhdistuksen kustannuksia.

Savukokeet paljastavat usein myös viemärijärjestelmän vuotoja tai sekaviemäröintejä, joilla tarkoitetaan sitä, että kiinteistön hulevedet ja jätevedet on ohjattu viemäriverkostoon.

– Mikäli jotain poikkeuksellista selviää, tiedotamme havainnoistamme kiinteistöille töiden valmistuttua, jatkaa Kela.

Savukokeissa käytetty savu on terveydelle ja omaisuudelle vaaratonta. Kiinteistönomistajia pyydetään kuitenkin huolehtimaan siitä, että kiinteistöjen vesilukot ovat täynnä vettä, jottei merkkisavua tulisi sisään kiinteistöihin kuivien viemäreiden kautta. Savua purkautuu ilmaan myös talojen katoilla olevien tuuletusviemäreiden kautta. Tämä ei aiheuta kiinteistön omistajalle toimenpiteitä.

Työn jouhevan tekemisen kannalta vesihuoltolaitoksen henkilökunta saattaa tarvittaessa joutua liikkumaan kiinteistölle kuuluvalla alueella savukokeiden suorittamisen aikana.

Kun Kurkelan ja Savilahden alueet on saatu tutkittua, savukokeita jatketaan Viitasaaren muilla alueilla. Informoimme niistä myöhemmin lisää.