Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma julkaistiin 28.4.2021. Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka turvaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut ja on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä. Me Alvalla haluamme olla mukana uudistamassa vesihuoltoalaa – sekä omassa vesiliiketoiminnassamme Jyväskylässä että tarjoamalla palveluja myös muille kunnille ja vesihuoltolaitoksille.

Laadukkaiden ja turvallisten vesihuoltopalvelujen ytimessä on yhteistyön lisääminen. Yhteistyötä tarvitaan kaikilla tasoilla: kansainvälisesti, maakuntien, kuntien ja toiminnanharjoittajien välillä. Vesihuoltolaitosten välisestä yhteistyöstä hyvä esimerkki on veden etäluenta, jossa Alva toimii vetäjänä vesihuoltolaitosten mittareiden yhteishankinnassa. Myös palveluliiketoiminnassa avainsanana on yhteistyö, eli toivomme asiakkaita jo alusta lähtien mukaan palvelujen kehittämiseen.

Vesihuoltolaitosten taloudenpidon, omaisuudenhallinnan ja toiminnan laadun kehittämisessä korostuu omaisuudenhallinnan merkitys. Vesihuoltouudistuksen ohjelman mukaan keskisuurille ja pienemmille laitoksille tarvittaisiin yhteisesti kehitetty digitaalinen omaisuudenhallinnan työkalupakki. Näkemyksemme mukaan tämän työkalupakin osana ovat ajantasaiset tiedot verkostosta, laitoksista ja asemilta, kuntotiedot ja kunnossapitotiedot. Näiden pohjalta on mahdollista rakentaa tietopohja investointien pitkän aikavälin suunnitteluun.

Ensimmäisinä askeleina kohti systemaattista omaisuudenhallintaa Alva tarjoaa vesihuoltolaitoksille verkostotietojen kuntoon laittamisen sekä siirtymisen veden etäluentaan. Mittausten avulla voidaan kerätä tietoa verkoston toimivuudesta ja tilasta. Vesitaselaskelmat auttavat vesilaitosta arvioimaan verkostonosittain laskuttamattoman veden ja sitä kautta vuotojen määrää. Tälle tietopohjalle on hyvä rakentaa seuraavia askeleita. 

Alva on yhtiönä tottunut suunnittelemaan mittauksia, keräämään dataa ja analysoimaan sitä päätöksenteon taustaksi. Nyt haluamme tehdä tätä työtä asiakkaidemme hyödyksi. Etsimme parhaillaan vesihuoltolaitoksia, joiden kanssa kehitämme edelleen vesitasepalvelua, verkostomittauksia ja investointien suunnittelun digitaalisia työkaluja. Yhteistyöllä  ja uudistamalla perinteisiä toimintamalleja olemme mukana vauhdittamassa vesihuoltouudistuksen tavoitteiden saavuttamista.

Minna Hanski
Tuotehallinta- ja viestintäpäällikkö
Alva-yhtiöt Oy