Kiinnostus veden etäluentaan on nyt suurta. Rakennuskohteissa ja putkisaneerauskohteissa siihen velvoittaa laki, mutta myös vesihuoltolaitokset ovat havainneet etäluennan tuoman arvon.

Epätarkat mittalaitteet ja puutteelliset vesimittarilukemat aiheuttavat vesihuoltolaitoksille paljon ylimääräistä päänvaivaa, selvittelytyötä ja jopa tulonmenetyksiä. Etäluentatieto tarjoaa lähes reaaliaikaisen tiedon vedenkulutuksesta verkostonosittain. Asiakkaat saavat tiedon vedenkulutuksestaan ja hälytykset mahdollisista vuodoista. Vesihuoltolaitos saa ajantasaiset kulutustiedot laskutukseen sekä verkoston toimivuuden ja vesitaseen seurannan työkalut, joilla vuodot voidaan havaita nopeammin. Reaaliaikainen laskutus mahdollistaa vesihuoltolaitokselle tasaisen kassavirran, joka lisää ennustettavuutta ja vakautta.

Panosta teknologiariippumattomuuteen

Markkinoilla on runsaasti erilaisia mittareita, niihin liittyviä teknologioita ja palveluja. Dataa on paljon ja sen määrä kasvaa, mutta jos mittausjärjestelmiä ei suunnitella kunnolla, tieto on huonolaatuista, eikä sen pohjalta voi tehdä päätöksiä. Datan kerääminen ja hyödyntäminen kannattaa suunnitella jo alusta alkaen teknologiariippumattomasti siten, että kaikki tieto on hyödynnettävissä siellä missä sitä tarvitaan.

Etäluenta ja mittaustiedon lisääminen myös verkostosta ovat tärkeitä askeleita kohti verkoston tilan ja toimivuuden ymmärtämistä. Mittaustieto muodostaa pohjan systemaattiselle omaisuuden hallinnalle, jota myös valtion tasolta on toivottu osana kansallista vesihuoltouudistusta. 

Veden etäluenta on tärkeä osa siirtymistä kohti energia- ja vesitehokasta asumista ja toimintaa. Me Alvalla hoidamme etäluennan avaimet käteen -kokonaispalveluna sekä taloyhtiöille että vesihuoltolaitoksille aina mittareiden asennuksesta tiedon hyödyntämiseen saakka.

Lue lisää veden etäluennasta

Ota yhteyttä myynti@alva.fi, kerromme mielellämme lisää.
Tämä artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Kauppalehden Vesitekniikka-liitteessä.