Suomussalmen kunta kilpailutti julkisena hankintana IoT-vesimittarit ja niiden asennuksen sekä tiedon toimittamisen asiakkaan asiakastieto- ja laskutusjärjestelmään. Toimittajaksi valikoitui Alva.

Veden etäluenta on tärkeä osa siirtymistä kohti energia- ja vesitehokasta asumista ja toimintaa. Kerralla asennettavat suuret mittarimäärät ovat vesihuoltolaitokselle kustannustehokkain vaihtoehto.

Vesihuoltolaitokselle vaivattomin ratkaisu on hankkia nykyvaatimusten mukaiset vesimittarit ja veden etäluentapalvelu kokonaispalveluna, avaimet käteen -periaatteella aina mittareiden asennuksesta tiedon hyödyntämiseen saakka.

– Etävesimittareiden vaihtoprojekti on vesilaitoksemme merkittävimpiä uudistuksia kautta aikojen. Kaikki mittarit vaihdetaan uusiin kolmen vuoden investointiohjelmalla. Uudistus helpottaa merkittävästi laskutusta ja pääsemme arviolaskutuksesta eroon, kertoo Suomussalmen kunnan vesihuoltopäällikkö Jukka Malinen.

Suomussalmelle toimitettava kokonaispalvelu sisältää 1900 mittaria, niiden vaihtamisen kolmen vuoden aikana, palveluportaalin kulutustietojen seuraamiseksi sekä mittaustietojen siirron asiakkaan laskutusjärjestelmään. Tiedonsiirtosopimuksen Suomussalmen kunta on sopinut Digitan kanssa.