Taloyhtiöt voivat pian hakea ARA:n avustusta kaukolämpölaitteiston saneeraamiseen maksimissaan 90 asteiseen kaukolämpöveteen sopiviksi. Matalalämpöverkon avulla kaukolämpöä tuotetaan entistä hiilineutraalimmin ja monipuolisemmat uusiutuvat lämpöenergianlähteet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti käyttöön. Kerrostalot voivat saada avustusta 6000 €, rivitalot 4000 € ja pientalot 2500 €.

Avustus myönnetään kiinteistöille, jotka sijaitsevat alueilla, jossa laitteiston uusiminen edistää matalalämpöverkon mahdollisuuksia. Samassa yhteydessä tehdystä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä myönnetään myös avustuksia.

– Kehotankin kaikkia, joilla kaukolämpölaitteiston uusiminen on ajankohtaista, olemaan yhteydessä meihin. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaukolämpöverkon haltijan selvitys siitä, että hakemuksen kohteena olevan kiinteistön kaukolämpölaitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymistä tulevaisuudessa kertoo Alvan myyntipäällikkö Mirva Pietilä.

Avustuksen kokonaismäärä riippuu kiinteistötyypistä, sekä vaihdettavien lämmönvaihtimien määrästä. Avustukseen ovat oikeutettuja asuinrakennukset omistavat tahot aina yksityishenkilöistä taloyhtiöihin. Tuki haetaan ja sen myöntää ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Haun on määrä alkaa lokakuussa 2022. Tarkemmat tuen hakuohjeet ja ajantasainen aikataulu haun aukeamisesta löytyvät ARA:n sivuilta osoitteesta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_matalalampoiseen_kaukolampoon_siirtymiseksi

Toimi nyt ja hyödynnä ARA:n tuki kaukolämpölaitteiston saneeraukseen!
Ota yhteyttä Alvan myyntipäällikkö Mirva Pietilään täällä