Etäluettavien vesimittareiden asennukset alkoivat Jyväskylässä marraskuussa 2022. Massa-asennukset alkavat Jyväskylän Nenäinniemessä sekä Ristikivessä tammikuussa 2023. Pilottivaiheessa mukana on 500 omakoti- ja paritaloa eri asuinalueilta ja eri puolilta jakeluverkkoa. Massa-asennuksia tehdään kaupunginosa kerrallaan.  

Etäluettavat mittarit mahdollistavat todelliseen veden kulutukseen perustuvan ajantasaisen laskutuksen, joten asennuksen jälkeen vesimittarin lukemia ei enää tarvitse ilmoittaa vesilaitokselle. Etäluentaan siirtymisen tarkoituksena on parantaa asiakaskokemusta, tuottaa ajantasaista tietoa veden kulutuksesta sekä lisätä kuluttajien tietoisuutta omasta veden käytöstään. Mittareiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös vesiverkon valvonnassa.

Etäluettavien mittareiden vaihto on osa mittarikannan määräaikaista kunnossapitoa. Mittari on paristokäyttöinen ja se siirtää lukemat asiakkaalta vesilaitokselle tietoverkon välityksellä.

Ovathan kiinteistöäsi koskevat yhteystiedot ajan tasalla?

Mittarien vaihdot suorittaa Alvan yhteistyökumppani Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (VMSV) arkisin klo 7.30–15.30 välisenä aikana.

Useissa kiinteistössä ajantasaiset yhteystiedot puuttuvat tai ne ovat vanhentuneita. Yhteistyön helpottamiseksi käythän pikaisesti päivittämässä omaa kiinteistöä koskevat tiedot osoitteessa https://yhteystiedot.vmsv.fi (QR-koodi artikkelin lopussa). Yhteystietojen päivittämiseen tarvitset sekä asiakas- että käyttöpaikkanumerot, jotka löydät vesilaskustasi. Tarvittaessa voit päivittää yhteystiedot myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Kun saat ilmoituksen, varaa aika mittarinvaihdolle

Kun kiinteistösi vesimittarin vaihtoajankohta lähestyy, saat vaihtopäivästä ilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeitse. Ilmoituksen saamisen jälkeen, pyydämme sinua varaamaan ajan osoitteessa https://varaus.vmsv.fi. Ajan varaamista varten tarvitset sekä asiakas- että käyttöpaikkanumerot, jotka löydät vesilaskusta. (Huomaathan, että avautuva ajanvaraussivu https://varaus.vmsv.fi vaihtuu osoitekentässä muotoon nuohousaika.fi, sivun osoite on oikein ja turvallinen käyttää. Tarvittaessa voit asioida myös puhelimitse tai sähköpostitse.) Muistathan silloin ilmoittaa myös kiinteistösi osoitteen. VMSV:n yhteystiedot löydät artikkelin lopusta.

Mittarinvaihdoissa huomioitavaa

  • Omakotitaloissa mittari sijaitsee sisätiloissa, jonne asentajan täytyy päästä. Pyydämme siirtämään ylimääräiset tavarat sekä purkamaan mahdolliset kotelot pois mittarin edestä, jotta asentajalla on mittarille esteetön pääsy. Mikäli sulkuventtiili on epäkunnossa (eli mittariin ei pääse käsiksi), korjaus kuuluu kiinteistön vastuulle. Vesilaitos omistaa ainoastaan mittarin ja vastaa siten sen toiminnasta ja korjauksesta.
  • Kiinteistön toimimattomat ja huonokuntoiset vesi- ja viemärilaitteistot ovat riski kiinteistön kannalta, mikäli pääsulkuventtiiliä ei päästä sulkemaan esimerkiksi vesivahingon sattuessa.
  • Mittarinvaihdon aikana vesi katkeaa noin 15 minuutiksi. Vesikatkon jälkeen vesi voi olla hetkellisesti sameaa. Samentumisella ei ole terveysvaikutuksia, mutta epätavallisen makuista, väristä tai hajuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä sakkaongelmat poistuvat vettä juoksuttamalla.
  • Kiinteistön putkiston ja sulkujen kunto sekä esteettömyys ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Mikäli mittaria ei voida vaihtaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston huonon kunnon tai esteiden takia, kiinteistön omistaja saa kohtuullisen ajan, esim. 6 kuukautta, asian korjaamiseksi.


Vesimittari on Alvan omaisuutta ja sen vaihto on asiakkaalle maksuton.

Asennukset jatkuvat vuoden 2026 loppuun.

Lisätietoa

Usein kysyttyä
Etäluettavien mittareiden vaihto

QR-koodi yhteystietojen päivittämiseen (https://yhteystiedot.vmsv.fi)

Yhteystiedot

Aikatauluun, yhteystietoihin ja ajanvaraukseen liittyvät yhteydenotot (ark. klo 7.30-15.00)
VMSV Oy, Ida Pohjonen
p. 050 302 0214, mittarointi@vmsv.fi