Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) avustaa taloyhtiöitä matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisessä. Tuki kannattaa hyödyntää erityisesti niissä taloyhtiöissä, joissa lämmönsiirrin on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän.

Avustuksen tarkoituksena on tukea lämmönsiirtimien vaihtamista tehokkaampiin, matalammalle lämpötilalle suunniteltuihin lämmönsiirtimiin sekä samalla tehtävään lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen.

Kenelle tuki on tarkoitettu ja kuinka paljon sitä voi saada?

Rakennustyyppi määrittää avustuksen suuruuden. Esimerkiksi kerrostalossa avustuksen määrä on 4 000 euroa asuinkerrostalon laitteistoa kohden sekä 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. Kaikki asuinrakennuksen omistavat tahot, kuten yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat lukeutuvat avustuksen piiriin.

Avustus lasketaan kaukolämpölaitteistojen lukumäärän mukaan, mutta tasapainotuksen ja säädön osalta asuinrakennusten lukumäärän mukaan. Yhdeksi laitteistoksi katsotaan omassa lämmönjakohuoneessa sijaitseva laitteisto. Yhdeksi lämmitysjärjestelmäksi lasketaan rakennuskohtainen lämmönjakojärjestelmä.

Hakemukseen puolto Alvalta

Alvan rooli avustuksen hakemisessa on antaa puoltolausunto siitä, että kohteen lämmönjakokeskuksen saneeraaminen edistää verkon matalalämpöistä kaukolämpöä ja parantaa näin kohteen energiatehokkuutta.

– Jos kaukolämpölaitteiston uusiminen on ajankohtaista, rohkaisen ottamaan yhteyttä. Kun taloyhtiöstä vaikkapa isännöitsijä ottaa yhteyttä, saamme puoltolausunnon matkaan yleensä hyvin nopeasti, kertoo myyntipäällikkö Mirva Pietilä Alvalta.

Matalampi lämpötila parantaa energiatehokkuutta ja nopeuttaa Jyväskylän vihreää siirtymää. Laskemalla kaukolämpöverkon tuloveden lämpötilaa, lämpöhukka pienenee merkittävästi. Lisäksi matalampi lämpötila mahdollistaa yhä useamman polttamattomaan energiantuotantoon perustuvan lämmönlähteen kiinnittämisen kaukolämpöverkkoon. Näitä ovat muun muassa teollisuuden hukkalämmöt, jotka valjastetaan paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Taloyhtiön asukkaalle matalalämpöisempi kaukolämpö ei aiheuta muutoksia asumismukavuuteen.


Lisätietoja ARA-tuesta ja sen hakemisesta saat myyntipäällikkö Mirva Pietilältä, p. 040 623 2815, etunimi.sukunimi@alva.fi. Tarkemmat tuen hakuohjeet löydät ARA:n sivuilta.