Alva Viitasaari harkitsee korotetun jätevesimaksun käyttöönottamista niille kiinteistöille, jotka ohjaavat hulevetensä viemäriverkostoon. Viemäriin päätyvät sadevedet ja lumien sulamisvedet kuormittavat jätevedenpuhdistamoa, mikä etenkin rankkasateiden ja lumien sulamisaikaan lisää ohijuoksutusriskiä. Tunnistettuja hulevesiongelmakiinteistöjä, lähinnä kerrostaloja ja liikekiinteistöjä, on Viitasaaren keskustan alueella muutamia kymmeniä. Vastuu asioiden korjaamisesta ja kustannuksista kuuluu kiinteistölle.

Alva ja Viitasaaren kaupunki käynnistivät muutama vuosi sitten hulevesien vähentämisohjelman ammattimaisesti isännöidyille kiinteistöille keskustan alueella. Tehtyjen selvitysten ja tutkimusten perusteella Alvalla on tieto siitä, mistä hulevesiä viemäriverkostoon tulee. Asianomaisia kiinteistöjä on asiasta informoitu, muistutettu ja ohjeistettu. Isännöitsijät ja kiinteistöjen edustajat ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti, ja joissain kiinteistöissä on joitain korjaavia toimenpiteitä jo tehtykin. Tilanne on kuitenkin nyt seisahtunut, eikä viemäriverkostoon päätyvien hulevesien määrä ole enää laskenut. Ongelmat jätevesiverkostossa jatkuvat.

– Asia tärkeä ja ajankohtainen, etenkin näin keväällä. Vesihuoltolaki määrittelee, että hulevesiä ei saa johtaa viemäreihin. Jätevesiverkostoon päätyvät hulevedet eli sulamis-, sade- ja perustusten kuivatusvedet kuormittavat verkostoa ja heikentävät jätevedenpuhdistamon toimintaa. Sitä kautta ne lisäävät niin jäteveden siirron kuin jäteveden puhdistuksen kustannuksia. On myös muistettava, että jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on rajallinen. Esimerkiksi suuret sulavat lumimassat voivat viedä puhdistamon käsittelykapasiteetin äärirajoilleen, kertoo Alva Viitasaaren toimitusjohtaja Kari Kautto.

Tämä sekaviemäröinti on myös ympäristökysymys. Viemäriverkostoon johdetut kylmät vedet (esim. lumien sulamisvedet) huonontavat puhdistustulosta. Vakavimmillaan ympäristöriski kohdistuu puhdistamon kapasiteettiin. Jos kapasiteetti loppuu, osa jäteveden puhdistusprosessista joudutaan ohjaamaan suoraan purkuvesistöön, jolloin järveen ajautuu esimerkiksi ravinteita.

Suunnitteilla korotettu jätevesimaksu ongelmakiinteistöille

Alvalla harkitaan korotetun jätevesimaksun tuntuvaa nostamista. Korotettu maksu koskisi niitä kiinteistöjä, joissa viemäröintiasiat eivät ole kunnossa. Nykyinen korotettu jätevesitaksa ei ohjaa kiinteistöä laittamaan asioitaan kuntoon. Vertailupohjaa korotetun maksun haarukointiin Alva on etsinyt muista suomalaisista kaupungeista. Esimerkiksi Vaasassa korotettu jätevesimaksu on tuntuva ja se nousee portaittain, mikäli kiinteistö hoida tarvittavia korjauksia määräajassa kuntoon.

Viitasaaren keskustan alueella merkittäviä ongelmia on noin 10–15 kerrostalo- ja liikekiinteistössä. Määrä saattaa tuntua pieneltä, mutta näillä nimenomaisilla kiinteistöillä on kaikkein suurin kokonaisvaikutus jätevesipuhdistamon toimintaan.

Vastuu kiinteistöllä, selvittelyapua Alvalta ja kaupungilta

Alvalta saa tapauskohtaisesti ja tarvittaessa apua asioiden selvittelyyn ja kokonaistilanteen arviointiin. Vastuu asioiden korjaamisesta ja kustannuksista kuuluu kuitenkin aina kiinteistölle. Hulevesiverkoston omistaa kaupunki, joten kiinteistön hulevesien ohjauksesta tulee sopia kaupungin edustajan kanssa.