PÄIVITYS 6.9.2023:
Alva Viitasaari Oy on jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi 1.9.2023. Kaukolämpöliiketoiminta on siirtynyt uudelle yhtiölle, Nevel Oy:n tytäryhtiö Viitasaaren Lämpö Oy:lle. Alvan kaukolämpöhinnaston (1.7.2023) voimassaolo on päättynyt Viitasaarella 31.8.2023. Vesiliiketoimintaa Viitasaarella jatkaa Alva-konsernin uusi yhtiö Alva Viitasaari Vesi Oy.


Kaukolämmön hinnat nousevat perusmaksujen sekä kulutusperusteisten energiamaksujen osalta Viitasaarella. Pitkään jatkuneesta voimakkaasta kustannuspaineesta johtuva korotus tulee voimaan 1.7.2023 alkaen. Korotuksen keskimääräinen suuruus on 7 % kiinteistötyypin mukaan.

Polttoaineiden hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Vallitsevasta kansallisesta biopolttoaineiden markkinatilanteesta johtuen kaukolämmön tuotantoon vaikuttavat kustannukset ovat kohonneet myös Viitasaarella. Lisäksi materiaalit ja palvelut ovat kallistuneet merkittävästi enemmän kuin mitä vuonna 2022 arvioimme.

1.7.2023 voimaan tuleva hinnasto on lähetetty Viitasaaren lämpöasiakkaillemme asiakaskaskirjeen yhteydessä. Hinnastot ja sopimusehdot löytyvät myös Alvan verkkosivuilta.