Alva-yhtiöt Oy ja Nevel Oy ovat sopineet kaupasta, jolla Alvan kaukolämpöliiketoiminta Viitasaarella sekä kaksi erillislämpölaitosta Laukaassa (Vihtavuori ja Kuhankoski) siirtyvät Nevelin omistukseen 1.9.2023 alkaen. Nevel ottaa vastuulleen kaukolämpöverkkojen lämmöntuotannon, -jakelun ja asiakaspalvelun Viitasaarella sekä erillislämpölaitosten toiminnan Laukaassa. Viitasaaren kaupungin vesihuolto jää edelleen Alvan omistukseen ja hallintaan.

Liiketoiminnan siirron mahdollistamiseksi Alva Viitasaari Oy on jakautunut kahdeksi yhtiöksi Alva Viitasaari Vesi Oy:ksi sekä Viitasaaren Lämpö Oy:ksi. Kaupassa siirtyvät Viitasaaren Lämpö Oy:n osakkeet.

Kaukolämpö palvelee alueilla satoja kiinteistö-, kotitalous- ja teollisuusasiakkaita. Alueiden vuosittainen lämmöntuotanto on noin 50 GWh. Nevel on sitoutunut alueen kaukolämpöliiketoiminnan kehitykseen pitkällä aikavälillä.

– Alva on keskittämässä kaukolämpöliiketoimintaa Jyväskylän kaupunkiin ja omistamansa kaukolämmön pääverkon alueelle. Järjestelyllä varmistetaan liiketoiminnan mahdollisimman sujuva siirto sekä turvataan toiminnan ja palvelujen jatkaminen, sanoo Tuomo Kantola, Alva-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja.

– Olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä. Tulemme investoimaan Viitasaaren ja Laukaan kaukolämpöliiketoimintaan päästöjen vähentämiseksi ja mahdollistamme tuotannon hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Haluamme varmistaa tuotannon operatiivisen tehokkuuden ja joustavuuden, sanoo Nevelin toimitusjohtaja Thomas Luther.

Nevel tulee ostamaan käyttö- ja kunnossapitopalveluita Alva Viitasaari Vesi Oy:ltä.

Muutos vaikuttaa kaukolämpöasiakkaiden laskutustietoihin. Asiakkaille lähetämme lisätietoja postitse. Järjestämme lisäksi asiasta keskustelutilaisuuden asiakkaillemme syyskuussa.

Kuvassa vasemmalta Alvan talouspäällikkö Taina Julkunen, Alvan verkkojohtaja Kari Kautto, sekä Neveliltä toimitusjohtaja Thomas Luther, kiinteistöasiakkuuksista vastaava johtaja Tuomas Rouhikko ja asiakkuuspäällikkö Mikko Reuna.