VTT:n Jyväskylän toimipiste siirtyi käyttämään Alvan Vihreää lämpöä kesäkuussa 2023. Vaihto hiilineutraaliin Vihreään lämpöön on luonnollinen osa VTT:n hiilineutraaliustavoitetta, joka siintää vuodessa 2030. Vihreä lämpö on kaukolämpötuote, joka on suunniteltu sekä yritysten että kotitalouksien tarpeisiin. Se mahdollistaa helpon siirtymisen kohti vähäpäästöistä lämmöntuotantoa.

– Mietimme jatkuvasti uusia keinoja, joiden myötä tavoite on mahdollista saavuttaa ja Vihreä lämpö nousi esiin näissä keskusteluissa. Kiinteistöjen lämmitysmuodolla on suuri merkitys VTT:n hiilineutraaliustavoitteen toteutumisessa, kertoo VTT:n toimitilapäällikkö Taru Haimala.

Yksi Vihreän lämmön keskeisistä eduista on sen välitön vaikutus hiilijalanjäljen pienentämisessä – kun Vihreä lämpö otetaan käyttöön, kiinteistön hiilidioksidipäästöt putoavat nollaan lämmitysenergian osalta.

Vihreän lämmön käyttöönotto on helppoa ja se integroituu saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin. Se ei vaadi investointeja tai muutostöitä, vaan yksi sähköposti riittää.  

– Siirtyminen Vihreään lämpöön meni vaivattomasti, se oli ilmoitusluontoinen asia, Haimala toteaa.

Vihreän lämmön hinta on kilpailukykyinen: yksi megawattitunti alvittomana maksaa + 0,80 € normaaliin lämpötuotteeseen verrattuna. Ero on siis hyvin pieni.

– Laskimme, että lämmityskustannuksemme nousevat vuodessa noin 2 %, eli hyvin vähän. Vihreään lämpöön siirtyminen vie meitä merkittävästi lähemmäs tavoitettamme, joten kustannusten pieni nousu ei merkitse kokonaiskuvassa mitään.

VTT pyrkii ottamaan käyttöönsä kaikki keinot, joiden avulla hiilineutraaliustavoite toteutuu. Aiemmin VTT:llä on siirrytty jo käyttämään vihreää sähköä, luovuttu ylimääräisistä tiloista, parannettu lajittelua ja mahdollistettu sähköautojen lataaminen toimipisteissä. Lisäksi Jyväskylän toimipisteeseen on tulossa aurinkopaneelit lähitulevaisuudessa.

– Seuraamme kiinteistöjen energiankulutusta tarkasti ja pyrimme pääsemään eroon kaikesta turhakäytöstä, Haimala sanoo.

Haimala kertoo, että yhteistyö Alvan kanssa on sujunut saumattomasti.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja saaneet aina asiantuntevaa palvelua, kun olemme olleet yhteydessä Alvaan.

Sertifioitua Vihreää lämpöä

Alvan Vihreä lämpö Energiaviraston varmentamaa ja sitä käyttävät yritykset saavat käyttöönsä Vihreän lämmön sertifikaatin.

Vihreä lämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitoksilla käyttäen pääasiassa läheltä toimitettua puupolttoainetta. Kaukolämpö on siis edelleen aitoa lähilämpöä, tuotettuna lähellä olevissa tuotantolaitoksissa pääasiassa lähialueilta saatavilla uusiutuvilla energialähteillä. Vihreä lämpö on askel kohti kestävää ja vastuullista lämmitystä, joka hyödyttää niin ympäristöä kuin yhteiskuntaakin.