Jyväskylän Taulumäelle sijoitettavan uuden vesitornin ideakilpailun tavoitteena on löytää arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen toteutusvaihtoehto. Kesän aikana pidettyyn kilpailuun osallistuneet neljä ohjelman mukaista työtä ovat nyt julki ja kommentoitavissa syyskuun loppuun saakka.

Jyväskylän keskusta-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle Taulumäelle on suunnitteilla uusi vesitorni Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksen ja Tuomiojärven väliin jäävälle harjualueelle. Uusi torni korvaa nykyisen Harjun vesitornin ja turvaa keskusta-alueen veden saannin. Hankkeen toteuttaa Alva-yhtiöt Oy. Tällä hetkellä alueella sijaitsee Aatoksenkadun koirapuisto sekä Nisulan käytöstä poistettu lämpövoimala, jota on syyskuussa alettu jo purkaa. Koirapuisto siirtyy vesitornin rakentamisen ajaksi väistöön Viitaniemeen.

Tavoitteena korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma

– Tuleva vesitorni on kookas ja sijoittuu näkyvälle paikalle Taulumäen harjulle, joten se on paitsi teknisesti mutta myös kaupunkikuvallisesti haastava suunnittelutehtävä, kertoo projektipäällikkö Ora Nuutinen Jyväskylän kaupunkisuunnittelusta.

Vesitornin kilpailuohjelman mukaan kilpailun arvioinnissa pääpaino on ehdotusten arkkitehtonisessa ja kaupunkikuvallisessa ilmeessä sekä ympäristöön ja maisemaan sovittamisessa. Ratkaisun tulee olla myös teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Kilpailutyössä tulee huomioida myös kohteen valaistus ja vuodenaikojen vaihtelut.

Voittaja valittavana

Kilpailuaikana 31.8. mennessä jätetyistä ehdotuksista kilpailuraati hyväksyi neljän työryhmän suunnitelmat kilpailuohjelman mukaisina. Nämä neljä työtä ovat nyt kilpailuohjelman mukaisesti julkisesti nähtävillä ja niitä voi kommentoida syyskuun loppuun saakka kilpailun verkkosivuilla. Tänä aikana kilpailuraati kuulee myös kutsuttuja asiantuntijoita.

Kilpailun voittaja ratkaistaan lokakuun alkupuolella. Kilpailun voittajat sitoutuvat kehittämään suunnitteluratkaisuaan Alva-yhtiöt Oy:n sekä Jyväskylän kaupungin kanssa kohti hankkeen toteutussuunnittelua. Kilpailun järjestäjä pidättää kuitenkin oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista.

Lue lisää kilpailusta, tutustu ja kommentoi voittajaehdokkaita täällä.Kuva: Kuokkalan vesitorni, Jyväskylä