Kaukolämmöstä puhutaan usein huolettomana, helppona ja ekologisena lämmitysvaihtoehtona ja sitä se todella on. Nimestään huolimatta se on uusiutuvilla polttoaineilla paikallisesti tuotettua lähilämpöä. Yksi kaukolämmön tärkeimmistä ominaisuuksista on kuitenkin lähes sataprosenttinen toimitusvarmuus, joka koskee myös lämmintä käyttövettä: kun vesi lämmitetään kaukolämmöllä, lämpimän veden riittävyydestä ei tarvitse kantaa huolta.

Keskimääräinen kaukolämmön jakelukeskeytysaika Jyväskylässä on noin 2 h/asiakas/vuosi. Vaikka lämpökatkos kestäisi kerrallaan kahden tunnin ajan tai jopa hieman enemmänkin, kaukolämpötalon asukas ei yleensä edes ehdi huomata katkoa muusta kuin häiriötiedotteesta.

Katkojen vähäisyys johtuu suunnitelmallisesta ja ennakoivasta kunnossapidosta. Kattavat tiedot lämpöverkon kunnosta ja nykytilasta helpottavat kunnossapidon suunnittelua ja korvausinvestointien tarkkaa ennakoimista ja kohdentamista. Verkkoa myös rakennetaan ja korjataan laatu edellä: työntekijät ovat taitavia ja koulutettuja alansa ammattilaisia, jotka tarkastavat ja dokumentoivat jokaisen työvaiheen. Laadunvarmistus on erityisen tärkeää, kun verkkoja rakennetaan haasteellisiin olosuhteisiin maan alle.

Toimitusvarmuuteen vaikuttaa lisäksi se, että kaukolämpöverkko on toteutettu niin sanottuna rengasverkkona. Kunnossapitotöiden aikana lämmönjakeluun voidaan käyttää vaihtoehtoista verkonosaa eli yksi osa verkosta olisikin hetken pois käytöstä, voidaan se korvata toisella reitillä. Näin keskeytyksiä ei näin ollen juurikaan pääse syntymään.

Monen muun kaupungin tapaan myös Jyväskylässä kaukolämmöllä lämmitetään monet yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiset kiinteistöt, kuten sairaala ja terveyskeskukset. Tämäkin kertoo vahvasta luottamuksesta kaukolämpöön.

Jani Rauta
verkostoinsinööri