Käytöstä poistetut lämpökeskukset Halssilassa (Halssilanperä 6) ja Lohikoskella (Haavikkotie 6) puretaan. Laitosten sisäiset, valmistelevat kartoitukset sekä kevyet purkutyöt käynnistyvät ensi viikolla, keskiviikkona 13.3.2024. Rakennusten ulkoisten osien purkutyöt alkavat huhtikuussa.

Purkutyöt aiheuttavat alueille ensisijaisesti meluhaittaa arkisin klo 7–19, myöhemmin mahdollisesti myös pölyämistä, jota kuitenkin pyritään rajoittamaan kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla keinoilla. Myös raskas liikenne tulee ajoittaisesti lisääntymään alueilla.

Rakennusten ulkoisten osien purkutyöt alkavat 24.4. ja jatkuvat aikataulun mukaisesti 14.6.2024 saakka. Kaikki lämpökeskusten purkamisessa syntyvä materiaali otetaan talteen ja kierrätetään asianmukaisesti hyötykäyttöä varten. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Maansiirto Harry Mäkelä Oy.

Lohikosken alueella huomioidaan purkutyömaan vieressä sijaitsevan koulun juhlapäivät, jolloin purkutyömaa rauhoitetaan.

Pahoittelemme lähiseudun asukkaille työmaista aiheutuvaa haittaa.