Energia-ala sekä vesihuolto tarjoavat monia mielenkiintoisia tehtäviä sukupuolesta riippumatta. Näin kansainvälisenä naistenpäivänä haluamme nostaa esiin Alvalla työskentelevät naiset.

Meillä työskentelee naisia lukuisissa erilaisissa tehtävissä energiantuotannon, vesihuollon ja sähköverkkojen parissa esimerkiksi prosessi-insinöörinä, myyntipäällikkönä, laboratorioanalyytikkona, energialiiketoiminnan erityisasiantuntijana, dokumentoijana, kehitysjohtajana ja liittymäkoordinaattorina, vain muutamia työnimikkeitä mainitaksemme.Naiset tulevat alalle mitä moninaisimmista koulutustaustoista: joukkoon mahtuu diplomi-insinöörejä ja humanisteja, mutta myös kaupallisen koulutuksen saaneita. Olemmepa saaneet joukkoihimme muutaman alanvaihtajankin.Sähkön, lämmön ja veden parista löytyy siis uravaihtoehtoja monipuolisesti eri koulutustaustoja omaaville naisille. Yhteistä kaikille Alvalla työskenteleville naisille on palava mielenkiinto alaan ja halu olla vaikuttamassa kestävään kehitykseen.

Työyhteisön monimuotoisuus on rikkaus ja energiamurros tarvitsee parhaat osaajat.