Me Suomessa voimme olla ylpeitä siitä, että vesihuoltomme toimii. Ainutlaatuinen vesihuoltojärjestelmämme mahdollistaa meille maailman huippuluokan juomaveden, asianmukaisen viemäröinnin ja jäteveden puhdistuksen. Maailman vesipäivän tämän vuoden teema ”Water for Peace” muistuttaa, että puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys, ja että voimme niin yrityksissä kuin kuluttajina vaikuttaa tulevaisuuteen toimimalla vastuullisesti.

Alvalla on tehty hiilijalanjälkilaskentaa veden tuotannon, talousveden sekä jäteveden siirron osalta jo vuodesta 2019 lähtien osana konsernin hiilijalanjälkiseurantaa. Hiilijalanjälkilaskenta on perustyökalu, jolla arvioidaan ilmastovaikutuksia, ja jossa tilanteen kehittymistä seurataan vuosittain.

Alvan vesihuollossa yli puolet päästöistä tulee ostetusta energiasta, joten siihen kohdistettavat toimet ovat tärkeimpiä toimenpiteitä, kun tavoitteena on vähentää vesihuollon ilmastovaikutuksia. Maanrakentamisen, autojen ja varavoimakoneiden polttoaineiden sekä jätteiden hiilijalanjälki on suhteessa huomattavasti pienempi, mutta ei vähäpätöinen.

Vastuullisuus on olennainen osa kaikkia toimiamme Alvalla. Toimintamme on sidottu niin ekologiseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen vastuuseen. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka huomioi suhteen luontoon, ihmisiin ja elämään kokonaisuudessaan. Yritysvastuullisuuden yksi keskeinen alue on kierrättäminen, josta esimerkkinä viime vuonna tekemämme lahjoitukset Ukrainaan. Toimitimme sodan runtelemaan maahan käytöstä poistettuja mutta toimivia vesihuollon laitteita ja tarvikkeita maan vesihuoltoinfran jälleenrakentamiseen.

Olemme jo pitkään tehneet työtä vesihuollon haitallisten ympäristövaikutusten hallitsemisen ja vähentämisen eteen. Parhaillaan selvitämme, mitä hiilineutraaliuden tavoitteleminen tarkoittaa meille vesihuollossa käytännön toimina eri osa-alueilla. Selvityksessä tunnistamme osa-alueiden osuuden Alvan hiilidioksidipäästöissä ja suunnittelemme, millaisella tiekartalla saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme. Tarkasteltavat osa-alueet ovat Jyväskylässä veden tuotanto, talousveden jakelu, jäteveden siirto ja hulevesiverkosto. Viitasaarella tarkasteltavaksi tulee edellisten lisäksi myös jäteveden puhdistus.

Tutustu Alvan hiilijalanjälkilaskuriin osoitteessa www.alva.fi/hiilijalanjalki. Valitsemalla sivun vasemman reunan pudotusvalikosta liiketoiminnot tai vuosiluvun, voit tarkastella veden tuotannon ja talousveden sekä jäteveden siirron päästöjä eri vuosina. Vuoden 2023 luvut päivittyvät kevään aikana.


Maailman vesipäivä on Yhdistyneiden kansakuntien julistama vuosipäivä, ja sitä on vietetty vuodesta 1993. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vuoden 2024 teemana on ”Water for Peace”. Lisätietoa www.worldwaterday.org