Etäluettavan kaukolämpöenergiamittauksen sähköistysohje

Ohje sähköurakoitsijalle ja rakennusliikkeelle

Kaukolämpöenergiamittauksen sähköistyksessä tulee noudattaa Energiateollisuus ry:n suositusta K13/2008 (Kaukolämmönmittaus), SFS-6000 sähköasennusstandardia ja SFS-6002 sähkötyöturvallisuusstandardia. Kaukolämpöenergiamittalaitteet toimivat 230 VAC nimellisjännitteellä ja ovat toiminnaltaan etäluettavia.

Liitännät

Sähköurakoitsija hankkii ja asentaa mittalaitteita varten koteloidun turvakytkimen (tai vastaavan) kaukolämmön mittausta varten ennen käyttöönottotarkastusta ja mittalaitteiden asennusta. Turvakytkimen pitää olla sinetöitävissä I asentoon etäluennan katkeamisen estämiseksi ja sen tulee olla varustettu kahdella alapuolisella vapaalla läpiviennillä Alvalle, joissa vedonpoistajat mittalaitteiden kytkentää ja kaapelointia (8mm) varten. Kohteissa joissa on väliaikainen sähkönsyöttö toteutettu pistotulppa kytkennällä (esim. työmaa-aikaiset lämmitys kohteet) on turvakytkimen katkaistava myös 0-johdin. Turvakytkimeen on merkattava keskus ja sulakelähtö, josta sähkö on otettu.

Turvakytkin asennetaan mittalaiteryhmän yläpuolelle ja sen etäisyys mittalaiteryhmästä saa olla enintään yksi metri.

Sähkönsyöttö

Mittausta syöttävän ryhmäjohdon tulee olla MMJ 3*1,5S tai vastaava. Ryhmäjohto kytketään pääkeskuksen sinetöityyn osaan ja ryhmäjohto suojataan max.10A:n sinetöitävällä varokkeella tai johdonsuoja kytkimellä ja erillisellä sinetöitävällä kannella. Ryhmäjohtoon ei saa liittää muita kulutuskojeita tai välirasioita.

Mikäli lämpöenergiamittaus sijaitsee etäällä pääkeskuksesta tai on erityisen vaikeasti toteutettavissa (esim. vanhat kiinteistöt), voidaan sähkönsyöttö ottaa samasta ryhmäkeskuksesta josta lämmönjakokeskus sähköistetään K13/2008 esitetyllä tavalla.

Lämpöenergiamittauksen ja lämmönjakokeskuksen erilliset varokkeet on kytkettävä samalle vaiheelle riippumatta siitä missä varokkeet sijaitsevat. Mikäli pääkytkin ei katkaise lämpöenergiamittarin jännitettä, tulee siitä kertova teksti sijoittaa pääkytkimen ja mittauksen viereen.

Kuuluvuus

Rakennusliike/liittyjä on velvollinen huolehtimaan, että kuuluvuus etäluennan toteuttamiseen on riittävä. Etäluettava kaukolämpömittari toimii 2G/3G (DNA) verkossa. Koska välillä esimerkiksi kellareissa GSM kuuluvuus voi olla olematon, liittyjä varaa rakennusvaiheessa M20 putkivarauksen tai muun kaapelireitin ulkoantennia varten lämmönjakohuoneesta ulkoseinälle tai sellaiseen paikkaan, jossa on hyvä GSM kuuluvuus (max. 20metrin päässä kaukolämmön mittalaitteesta). Mikäli valmiissa kaukolämpöhuoneessa saavutetaan vähintään -90db 2G/3G kuuluvuus ei edellä olevaa putkivarausta/reittiä tarvita.