LVI- suunnitelmat ja niiden tarkastus

LVI-suunnitelmien tarkastuksen tavoitteena on taata asiakkaalle hyvälaatuinen ja turvallinen lämmitysjärjestelmä. Samalla me varmistamme kaukolämpöverkon tehokkaan toiminnan. LVI-suunnitelmat ovat perustana lämpöpalvelun omalle johtosuunnittelulle sekä kaukolämpötehon ja tilausvesivirran määrittämiselle.

Suunnittelun lähtötiedoiksi LVI-suunnittelijan tulee selvittää lämmönmyyjältä liittämiskohta kaukolämpöverkkoon sekä kaukolämpöverkon paine-eron vaihteluväli alueella.

Suunnitelmat toimitetaan PDF-muodossa sähköisen liittymäntilausjärjestelmämme kautta tai sähköpostilla osoitteeseen liittymispalvelu(at)alva.fi

Toimitettavat suunnitelmat:

 • LVI-asemapiirustus: Piirustuksessa esitetään kaukolämmön talojohdon reitti tontilla.
 • LVI- pohjapiirustukset: LVI- pohjapiirustukset toimitetaan kaikilta tasoilta, joille sijoitetaan kaukolämpöputkia. Piirustuksissa esitetään läpiviennin, lämmönjakohuoneen, mittauskeskuksen ja lämmönjakokeskusten sijainnit sekä suunnitelma kaukolämpöjohtojen asennusreitistä.
 • Kytkentäkaavio (ei koske pientalorakentajia):
  • lämmitystekniset tiedot- taulukko
  • lämmönjakokeskuksen laitteiden mitoitus- taulukko
  • säätö- ja ohjausprosessien toimintakuvaukset ja säätökäyrät
  • kytkennät (myös toisiopiirit)

Suunnitelmissa tulee noudattaa Energiateollisuus ry:n antamia määräyksiä ja ohjeita: Energiateollisuus_rakennustenkaukolammitys (Rakennusten kaukolämmitys, K 1/2021)

Alvan ohjeet kaukolämmön hybridikytkennästä löydät täältä.

Teemme suunnitelmiin tarvittavat korjausehdotukset, joiden mukaan LVI-suunnittelija päivittää suunnitelmiaan ja toimittaa ne uusintatarkastukseen.

Laitetoimittaja toimittaa lämmönmyyjälle teknisen erittelyn ennen lämmönjakokeskuksen toimitusta asiakkaalle.

Rakennuttajan tulee huolehtia, että urakoitsijalla, joka suorittaa kaukolämpöverkkoon liittyviä töitä, on Alva-yhtiöt Oy:n myöntämät lämpöurakoitsijaoikeudet. Lämpöpalvelun hyväksymästä suunnitelmasta poikettaessa vaaditaan asiakkaan, suunnittelijan ja lämpöpalvelun hyväksyminen.

Kohteen LVI- urakoitsija tilaa tarvittavat tarkastukset lämmönmyyjältä. Omakoti- ja paritaloille suoritetaan mittaroinnin yhteydessä käyttöönottotarkastus ja muille kiinteistöille käyttöönottotarkastuksen lisäksi kaukolämpölaitteiden lopputarkastus.

Peruskorjaus- ja saneerauskohteissa suunnittelijan tulee selvittää mahdollinen mittalaiteryhmän uusimistarve Alvan lämpöpalvelun kanssa.