Sähköliittymisjohdon turvallinen rakentaminen tontilla

 

Sähköliittymisjohdon rakennuttaminen tontilla kuuluu liittyjälle. Liittymisjohto tulee mahdollisuuksien mukaan asentaa suoraan lopulliseen sijoituspaikkaansa. Liittymisjohto tulee suojata heti asennuksen yhteydessä. Alva ei voi kytkeä jännitettä suojaamattomaan liittymisjohtoon turvallisuussyistä.

Rakentamisaikainen työmaasähkö tontille voidaan toteuttaa lopulliseen paikkaan asennettavalla kiinteällä tonttikeskuksella tai väliaikaisella työmaakeskuksella.

Alva suosittelee, että tonttikeskus tai työmaasähkökeskus asennetaan tontin rajalle tontille tulevan liittymisjohdon päähän. Työmaa-aikaiset sähkön tarpeet tontille jaetaan keskukselta siirrettävillä tilapäisillä sähköroikilla. Lisätietoa tonttikeskusasennuksesta ja sen kustannuksista saa sähköurakoitsijoilta.

Työmaasähköä ei suositella asennetavaksi tontin keskelle, koska työmaa-aikainen työskentely tontilla saattaa vaurioittaa liittymisjohtoa.

Pysyvään kiinteään käyttöön tarkoitettuja asennuksia ei saa siirtää jännitteisinä. Tarvittaessa asiakas voi tilata liittymisjohdon siirtoa varten kytkennät Alvan verkkopalvelusta. Kytkennöistä veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti. Myöskään tilapäiskäyttöön tarkoitettuja työmaakeskuksia ja niihin liitettyjä johtoja ei suositella liikuteltaviksi jännitteisinä.

Ohjeet liittymisjohdon suojaukseen:

  • Kaapeli asennetaan 0,7 metrin syvyyteen maahan ja suojataan putkella tai kourulla.
  • Kaapeli voidaan asentaa 0,3 metrin syvyyteen, jos kaapeli asennetaan A-luokan suojaputkeen.
  • Kaapelioja tulee peittää kokonaan.

Lisäohjeita liittymisjohdon väliaikaiseen asennukseen:

  • Kaapeli voi olla lyhytaikaisesti, enintään yhden viikon, avonaisessa ojassa, jos kaapeli on suojattu mekaanisesti vähintään B-luokan suojaputkella.
  • Kaapeli voidaan asentaa väliaikaisesti 0,3 metrin syvyyteen, jos kaapeli suojataan luotettavasti levyillä.
  • Kaapeli voidaan asentaa väliaikaisesti suoraan maan päälle, jos kaapeli on suojattu mekaanisesti vähintään B-luokan suojaputkella ja kiinnitetty luotettavasti maahan enintään 10 metrin välein ja jokaisen jatkoksen kohdalta. Putken asennusalue on merkittävä selkeästi kaapelivaroituksilla. Ajoteiden kohdilla kaapeli tulee asentaa A-luokan putkeen vähintään 0,3 metrin syvyyteen.

Vastuu sähköasennuksista on aina asennuksen tehneellä sähköurakoitsijalla.

 

Työmaasähkön asennus

Alvan suosittelema työmaasähkön asennus

  1. Tontin rajalla oleva AXMK-liittymisjohto, johon sähkökeskus kytketään
  2. Tonttikeskus tai työmaakeskus tontin rajan tuntumassa, josta pistorasialähtöjä kytkettäville työmaa-aikaisille sähköroikille
  3. Työmaa-aikaiset sähköroikat
  4. Sähkökeskuksen asennuksen yhteydessä asennetaan maadoituskupari kiepille sähkökeskuksen ympärille. Kiinteistöä sähköistettäessä kiepillä oleva maadoituskupari asennetaan talojohdon kanssa samaan ojaan, joka yhdistetään kiinteistön maadoituksiin.

Otettaessa työmaasähkö lopullisesta tonttiliittymästä, tulee kohteen liittymissopimus olla voimassa (allekirjoitettu). Tämän jälkeen kohteen sähköurakoitsija voi tehdä sähkömittaritilauksen Urakoitsijapalvelun kautta.

Erillisestä työmaasähkön saatavuudesta tulee toimittaa tilapäissähkön kyselylomake, johon sähköverkkomme suunnittelija vastaa, onko sähköverkosta annettavissa erillistä tilapäistä sähköntoimitusta.