Alvan automaattinen vuotovahtisovellus havaitsi poikkeavan ja lisääntyneen yöaikaisen vedenkulutuksen yhdessä painepiirissä marraskuussa 2018. Alvan vesi- ja verkostoasiantuntijat alkoivat selvittää syytä poikkeamaan. Vuotovahti luokitteli poikkeaman mahdolliseksi vuodoksi. Se paikallistettiin Uuraisten kuntaan, joka ostaa vettä Alvalta silloin kun tarvetta on. Alvan ripeä toiminta sai kiitosta.

Kunta alkoi etsiä vuotoa ensin omasta verkostostaan. Kun vuotoa ei havaittu kunnan verkostossa, kunta käynnisti systemaattisen etsinnän tarkan vuotokohdan paikallistamiseksi. Uurainen tiedotti asiasta asukkailleen ja tiedusteli havaintoja mahdollisesta vuodosta. Lisäksi vesiosuuskuntia kehotettiin tarkastamaan omat verkostonsa vuodon löytämiseksi. Tarkemmat tutkimukset johtivat tuloksiin: vuoto löytyi erään vesiosuuskunnan verkostosta, jolle Uurainen toimittaa vettä.   

Koko prosessi, alkaen vuotovahtisovelluksen poikkeamahavainnoista vuodon paikallistamiseen ja sen korjaamiseen, oli ohi viikossa. Vuotovahtisovellus vahvisti virtauslukemien palautuneen normaaleiksi.

Merkittävät vesi- ja kustannussäästöt

Varhain havaittu vuoto säästi sekä vettä että minimoi taloudellisia tappioita. Pahimmillaan tämän tyyppinen suhteellisen pieni piilovuoto voi kestää viikkoja – tai jopa kuukausia ilman että sitä aistinvaraisesti havaitaan.

Arvioitu viikon vesihävikki vuotohavainnosta korjaukseen oli 5-10 m³ / tunti ja yhteensä 1500 m³. Tämän vesimäärän rahallinen arvo on noin 3000 euroa. Jos vuoto olisi jatkunut, tappiot olisivat voineet olla merkittäviä.  Aika
Arvioitu vuotomäärä [m³]Kustannus, euroa
1 kuukausi6,26112,271
3 kuukautta18,78336,815
12 kuukautta75,132147,258


Nopeaa reagointia kiitettiin

Uuraisten kunta oli erittäin tyytyväinen nopeaan reagointiin sekä Alvan vesi- ja verkostoasiantuntijoilta saamaan palveluun. Kiitoksen arvoista oli se, että asiaan tartuttiin varhain, ja että Alva oli valmis jakamaan tietoa sidosryhmien välillä.

Vuotovahtisovellus havaitsi ongelman ennen kuin se näkyi kuntalaisille ja veden käyttäjille.

– Vuotovahdilla oli ratkaiseva merkitys tämän vuototapauksen löytymiseen. Jos vuoto olisi jatkunut pitkään, se olisi aiheuttanut veden ja rahan menetystä. Mitä nopeammin vuoto havaitaan, sitä helpompi ja halvempi se on korjata. Vuotovahdin ja muiden Pisara-raportointipalvelujen avulla voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita palveluja, sanoo Alvalla Pisara-palveluista vastaava johtaja Pasi Jalonen.

Alvan Pisara-palvelut on vesihuollon operaattori ja älykkäiden vesihuoltoratkaisujen kehityskumppani vesilaitoksille ja kunnille. Alvan pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat talous- ja jätevesivesiverkon vuotojen, toimintahäiriöiden ja erilaisten poikkeamien havaitsemisen, analysoinnin ja hallinnan. Vuotovahtisovellus on auttanut Alvaa parantamaan toiminnan tehokkuutta, säästämään energiaa ja vettä, vähentämään korjauskustannuksia sekä parantamaan asiakaspalvelua.