Alva on pilotoinut onnistuneesti kaukolämmön kysyntäjoustoa useissa eri kohteissa viime lämmityskaudella. Kokeilut jatkuvat myös vuonna 2020. Kohteina on jo tähän mennessä ollut asuinkerrostaloja, kouluja sekä muita julkisia rakennuksia. Tavoitteena on löytää erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla fiksumpaan lämmitykseen tähtäävää kysyntäjoustoa voidaan jatkossa Jyväskylässä toteuttaa entistä laajemmin.

Tehopiikit pois, tilalle säästöjä

Kaukolämmön kysyntäjouston tarkoituksena on leikata lämmön kulutuksen tehopiikkejä ja tuoda siten säästöjä sekä asiakkaalle että energiantuotantoon. Asiakas pystyy kysynnänjoustolla pienentämään lämpölaskuaan ja energiayhtiö saa esimerkiksi minimoitua fossiilisten polttoaineiden käyttöään tai tasaamaan lämmön tuotannon ajoa. Tämä tapahtuu kulutusta jaksottamalla ja lämpöä varastoimalla. Kysyntäjoustossa säästöjä saadaan aikaan asumismukavuudesta tinkimättä.

Kaukolämmön kysyntäjousto ei ole yhtä kuin energiansäästö. Tavoitteena on, että lämmönkulutus siirretään koko kaukolämpöjärjestelmän kannalta optimaalisempaan ajankohtaan. Kun kulutushuippuja leikataan kalliin huipputuotannon käytön minimoimiseksi, parantaa tämä lähtökohtaisesti kuitenkin myös energiantuotannon taloudellisuutta. Tästä lopputulemasta hyötyy asiakkaan lisäksi niin ympäristö kuin lämmön tuottajakin.

Pilotissa mukana useita järjestelmätoimittajia ja kohteita

Kysyntäjouston pilottityön alkuvaiheessa tutustuttiin eri palveluntarjoajiin ja järjestelmätoimittajiin. Viidentoista toimijan joukosta valikoitui lopulta viisi palveluntarjoajaa, joiden kanssa teknisen järjestelmän pilotointi aloitettiin sovituissa kiinteistöissä. Kumppaneiksi valittiin seuraavat palveluntarjoajat: Leanheat, Siemens, Schneider, Enermix Talotohtori ja Granlund.         

Yllä luetellut järjestelmätoimittajat tekivät valittuihin kohteisiin tarvittavat järjestelmäasennukset, ohjelmointityön kiinteistöautomaatioon sekä anturoinnit. Kohteiden mittaustuloksia analysoitiin viikoittain. Analysoitujen tulosten pohjalta optimoitiin seuraavalle viikolle kysyntäjoustopyyntöjä järjestelmille.

Eri järjestelmät toteuttivat kysyntäjoustoa hyvin erilaisissa kiinteistöissä ja jouston toteutumisen tekniikka vaihteli palvelun tarjoajien kesken. Pilottikohteisiin ovat kuuluneet mm. JYY:n Kortepohjan ylioppilaskylän DDR-talojen kokonaisuus, useita kymmeniä asuinkerrostaloja, Aalto Alvari -uimahalli sekä Seminaarinmäellä  SYK:n kiinteistöjä.

Kysyntäjoustoa jatketaan 2019-2020 talvikaudella JYY:n kanssa ylioppilaskylässä sekä SYK:n kiinteistöissä Seminaarinmäellä. Lisäksi kysyntäjouston piiriin on tulossa uusia päiväkoteja, kouluja, kauppoja ja asunto-osakeyhtiöitä, joissa monissa kysyntäjoustoa testataan talvella 2020-2021.

Hyödyt ja edut asiakkaalle

Kysyntäjousto hyödyttää asiakasta monella tapaa. Pilottijakson aikana esiin nousivat erityisesti seuraavat kysyntäjoustoasiakasta ilahduttavat seikat:

  • Kulutuspiikit pois – pienemmät laskut
  • Tasaisempi sisälämpötila ja sisäilmaolosuhteet
  • Kiinteistön kokonaisenergiankulutusta on mahdollista laskea, kun anturoinnin myötä sisälämpötilan tasoa on mahdollista optimoida
  • Hiilijalanjälki pienenee
  • Häiriötilanteissa lämmin käyttövesi voidaan turvata

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Tuotepäällikkö Riku Martikainen, p. 040 668 2657, riku.martikainen(at)alva.fi