Etäluettavien vesimittareiden massa-asennukset alkavat Jyväskylän Nenäinniemessä sekä Ristikivessä tammikuussa. Pilottivaiheessa mukana on 500 omakoti- ja paritaloa eri asuinalueilta, eri puolilta jakeluverkkoa. Massa-asennuksissa edetään kaupunginosa kerrallaan. Asennukset jatkuvat vuoden 2026 loppuun saakka.  

Etäluettavat mittarit mahdollistavat todelliseen veden kulutukseen perustuvan ajantasaisen laskutuksen, joten vesimittarin lukemia ei tarvitse enää asennuksen jälkeen ilmoittaa vesilaitokselle. Etäluentaan siirtymisen tarkoituksena on parantaa asiakaskokemusta, tuottaa ajantasaista tietoa veden kulutuksesta sekä lisätä kuluttajien tietoisuutta omasta veden käytöstään. Mittareiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös vesiverkon valvonnassa.

Etäluettavien mittareiden vaihto on osa mittarikannan määräaikaista kunnossapitoa. Mittari on paristokäyttöinen ja se siirtää lukemat asiakkaalta vesilaitokselle tietoverkon välityksellä.


Hoidathan kiinteistöä koskevat yhteystiedot ajan tasalle

Mittareiden vaihdot suorittaa Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (VMSV) arkisin klo 7.30–15.30 välisenä aikana.

Useissa kiinteistössä yhteystiedot puuttuvat tai ne ovat vanhentuneita. Yhteistyön helpottamiseksi pyydämme asiakkaita päivittämään omaa kiinteistöä koskevat tiedot ajan tasalle osoitteessa https://yhteystiedot.vmsv.fi.

Kun mittarin vaihtoajankohta lähestyy, asiakas saa ilmoituksen vaihtopäivästä tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeitse. Ilmoituksen saanut asiakas ohjeistetaan varaamaan aika mittarinvaihdolle osoitteessa https://varaus.vmsv.fi. Ajan varaamista varten tarvitaan sekä asiakas- että käyttöpaikkanumerot, jotka löytyvät vesilaskusta. Tarvittaessa yhteystietojen päivittämisen tai vaihtopäivästä sopimisen voi hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostitse VMSV:lle.

Vesimittarin vaihto on asiakkaalle maksuton.


Lisätietoja

Alva-yhtiöt Oy, mittausinsinööri Tommi Nieminen, p. 040 595 6464, tommi.nieminen@alva.fi 
VMSV Oy, Ida Pohjonen, p. 050 3020 214 (arkisin 7.30–15),
mittarointi@vmsv.fi