Alueellinen yhteistyö vesihuollossa mahdollistaa pienten vesihuoltolaitosten voimavarojen yhdistämisen ja kustannusten jakamisen siten, että kaikki vesihuollon asiakkaat saavat nauttia entistä laadukkaammasta ja puhtaammasta vedestä. Yhteistyötä tehdään jo nyt eri vesihuollon palveluiden saralla. Tässä artikkelissa kerromme, miksi laajempi vesihuollon yhteistyö kannattaa ja mitä etuja se tuo vesihuoltolaitoksille ja erityisesti sen asiakkaille.

Alueellista yhteistyötä tehdään jo nyt vesihuollon eri osa-alueilla

Alueellisen yhteistyön sujuvuuteen on erinomaiset edellytykset vesihuollossa. Onhan esimerkillisiä yhteistyömalleja toteutettu jo muilla, kuten sote-palveluiden osa-alueilla. Alueellinen yhteistyö ei ole konseptina vesihuollossa mitenkään uusi. Yhteistyötä tehdään onnistuneesti jo yksittäisillä vesihuoltopalveluiden, kuten veden puhdistuksen, osa-alueilla.

Alueellinen yhteistyö tavoittelee suurempaa ja helpommin hallittavaa vesihuollon kokonaisuutta

Suomessa on noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista iso osa on kooltaan hyvin pieniä. Vesihuoltotoiminnan laadun takaamiseksi toimintaa kannattaa siirtää suurempiin kokonaisuuksiin yhdistymällä saman alueen muiden vesihuoltolaitosten kanssa. Suuren vesihuoltolaitoksen operointi on hallitumpaa. Isoilla vesihuoltolaitoksilla on paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ja omaisuuden hallintaan.

Suuret vesihuoltolaitokset pystyvät ottamaan haltuun järjestelmiä ja toimintatapoja, joita pienet vesihuoltolaitokset eivät yksinään pysty ottamaan käyttöönsä. Tuloksena on tehokkaampi, laadukkaampi ja turvallisempi vesihuolto. Kun usean vesihuoltolaitoksen resurssit yhdistetään lisäksi Pisara-kumppanuuteen, tuloksena on kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, joka tähtää vesihuollon asiakkaiden parempaan palveluun.

Alvan Pisara voi tarjota laajempia palveluita yhdistyneille vesihuoltolaitoksille

Vakaampi vesihuoltolaitoksen toiminta on edellytys entistä parempaan riskien hallintaan. Kun Alvan Pisara-asiantuntijat tukevat vesihuoltolaitoksen toimintaa, sen osaaminen ja resurssit kasvavat. Alva tarjoaa ammattitaitoa ja tärkeää henkilöstöresurssia kumppaneilleen pitkäaikaisen kokemuksensa lisäksi. Hyvä yhteistyö minimoi vesihuoltoon liittyvien uhkien kasvamista kriiseiksi.

Yhteistyö tähtää vesihuollon asiakkaiden hyvinvointiin ja laadukkaaseen vesihuoltoon

Vesihuollon alueellinen yhteistyö tähtää resurssien kasvattamiseen ja osaamisen jakamiseen eri vesihuoltolaitosten välillä. Yhteistyössä toimivat vesihuoltolaitokset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä synergiaedun avulla ja siten varmistaa asiakkailleen entistä laadukkaampia vesihuollon palveluita.

Pisaran tarjoama pitkäaikainen kumppanuus perustuu systemaattisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Yhteistyöllä hallitaan myös vesihuollon kustannuksia. Vesiliiketoiminnan tulisi olla kannattavaa ja sen tulisi kattaa tuloillaan kaikki vesihuoltoon liittyvät kustannukset. Erityisesti pienet vesihuoltolaitokset ovat kärsineet väestömäärältään pienten alueiden haasteista, joka näyttäytyy vesihuollon asiakkaalle korkeana veden hintana.

Kun vesihuoltolaitokset vastaavat väestömäärältään suurempien alueiden vesihuollosta, yksikkökustannukset madaltuvat. Tämä yhdistettynä pitkän tähtäimen hinnan suunnitteluun helpottaa investointien ja saneerausten toteuttamisen kannattavasti. Pisara auttaa vesihuoltolaitoksia toimimaan kannattavasti ja takaavat vesiliiketoiminnan omaisuuden tuoton.