Kauppakatu 3 liittyy hulevesiverkkoon. Alueella tehdään kaivanto, joka katkaisee ajoradan ja Kauppakatu 3:n puoleisen kevyen liikenteen väylän. Kauppakatu 3:n kohta muutetaan työn ajaksi ajoratojen osalta yksikaistaiseksi. Kevyen liikenteen kulku on siirretty tien toiselle puolelle. Myös alueella olevia laatikkoistutuksia joudutaan työn takia siirtämään.

Työmaan läheisyydessä liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen alueella liikkuvien raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden takia. Kehotamme välttämään Kauppakadun yläpäässä ajamista mikäli mahdollista. 

Työmaa käynnistyy tiistaina 22.10.2019 klo 7.00 ja kestää viikon 43 loppuun.

Karttalinkki
https://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/3097-Kauppakatu_3_vesihuoltosaneeraus.pdf 

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja

Urakoitsija:
Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy (VMSV), Veli-Matti Heinänen p. 050 454 5907, veli-matti.heinanen@vmsv.fi
 
Rakennuttaja:
Jyväskylän Energia -yhtiöt, Jussi Minkkinen, p. 040 680 4839, jussi.minkkinen@jenergia.fi

iltaisin ja viikonloppuisin Jyväskylän Energian käyttökeskus, p. 014 366 4040