Jyväskylän Energia Oy:n nimi vaihtuu Alvaksi. Yhtiön virallinen nimi on Alva-yhtiöt Oy. Jyväskylän kantakaupungin alueella toimivan sähkön jakeluverkkoyhtiö JE-Siirto Oy:n nimi vaihtuu Alva Sähköverkko Oy:ksi. Uudet nimet tulevat käyttöön 23.10.2019.

Jyväskylän Energian visiona on olla kiertotaloutta edistävien vesi- ja energiapalveluiden tulevaisuuden tekijä valtakunnallisesti. Nimenmuutoksella Alvaksi haetaan pohjaa vision toteuttamiselle, mikä mahdollistaa paremmin yhteistyön eri sidosryhmien kanssa.

– Kokeilevana ja uutta luovana palvelutoimijana meidän on aika tavoitella osaamisellamme jalansijaa Jyväskylää laajemmin koko Suomessa ja valikoidusti kumppaniverkoston kanssa myös perinteisen toiminta-alueen ulkopuolella. Siksi koemme tärkeäksi haastaa totutut toimintamallit ja samalla muuttua niin sisäisesti kuin ulkoisesti, kertoo Alva-yhtiöiden toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Jyväskylän Energia on ollut luotettava vesi- ja energiapalveluiden tarjoaja Jyväskylän alueella jo vuosia.

– Perinteisemmän liiketoiminnan eli veden, lämmön, viilennyksen, sähkön tuotannon ja toimituksen ohella asiakkaamme odottavat meiltä yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua, näkemyksellisyyttä ja rohkeutta toteuttaa toimialat ylittäviä ja teknologiariippumattomia ratkaisuja. Sen takia Alvana panostamme kehityksessä uusiin, dataan ja keinoälyyn pohjautuviin palveluihin ja liiketoimintamalleihin, kiteyttää asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 310 0183, tuomo.kantola@alva.fi
Asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen, p. 044 200 8588, jukka.pennanen@alva.fi 

www.alva.fi