Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakäyttö asettaa yhteiskunnallemme paineen vähentää päästöjämme. Alvalla haluamme olla osa tätä muutosta ja kiinnittää huomiota kaikkiin päästöihimme. Viimeiset kuukaudet olen saanut olla toteuttamassa hiilijalanjälkilaskentaa yrityksemme sisäiseen käyttöön. Laskurissa suureena käytetään hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joka kattaa hiilidioksidin lisäksi muutkin kasvihuonekaasupäästöt. 

Laskennan tavoitteena on saada selville koko konsernimme hiilijalanjälki ja siinä huomioidaan suurimmat päästölähteet, jotka on jaettu suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Suoriin päästöihin lasketaan polton päästöt sekä yhtiön ajoneuvojen kulutus, epäsuoriin taas mm. ostettu energia, työmatkat, erilaiset kuljetukset (mm. polttoaineet, kemikaalit, tuhkat) sekä rakentaminen. 

Alvan laskurin kehittäminen on ollut hyvällä tavalla haastavaa, sillä laskennassa on huomioitava viisi eri yhtiötä. Laskenta tehdään jokaisesta yhtiöstä ensiksi erikseen, jonka jälkeen päästöt lasketaan yhteen, koko konsernin hiilijalanjäljeksi. Vaikka hiilijalanjälkeä lasketaan koko konsernin näkökulmasta, on yhtiökohtainen yksilöinti kuitenkin tärkeää tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamisen seuraamiseksi. 

Yksi tärkeimmistä ja kunnianhimoisesta tavoitteistamme Alvalla on saada energiantuotantomme hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen pienentäminen ei kosketa pelkästään energiantuotantoa, vaan se on tärkeää ottaa huomioon kaikessa muussakin tekemisessämme – esimerkiksi siinä, kuinka liikumme työmatkat, millaista polttoainetta tankkaamme Alvan autoihin ja miten huomioimme koko yhtiömme energiatehokkuuden. Yksityiskohtainen laskuri, joka ulotetaan monenlaiseen käytännön tekemiseen, on kestävän tulevaisuuden kannalta välttämätön.

Laskurimme on valmistumassa näinä päivinä. Sen jälkeen se tarkastetaan vielä ulkopuolisen tahon toimesta ennen lukujen raportointia. Eikä laskuria kai koskaan voi täysin valmiiksi sanoa, vaan kehittämistyötä tulee jatkaa ensimmäisen version jälkeenkin. Tarkoitus kuitenkin on, että jatkossa hiilijalanjälkemme voidaan raportoida muiden yhteiskuntavastuuasioiden yhteydessä vuosittain.  

Mikään laki ei vielä velvoita yrityksiä toteuttamaan hiilijalanjälkilaskentaa, mutta olemme silti tahtoneet lähteä toteuttamaan sitä jo nyt. Todennäköistä on, että laskennan tekeminen tulee vielä tiiviiksi osaksi monenlaisten yritysten toimintaa, kun pyrimme kaikki tekemään ratkaisuja kestävämmän maailman puolesta. Alvalla toivomme, että laskuri osoittaa meille niin ne kohdat, joissa toimimme jo nyt hyvin, mutta myös ne, joissa meillä riittää petrattavaa. 

Sallamari Piispanen
asiantuntija, Alva-yhtiöt Oy