Viimeisen viiden vuoden aikana energiantuotannossamme on tehty lukuisia investointeja päästöttömämmän ja kestävämmän energian eteen. Hiilineutraaliustavoitteemme mukaisesti tällaiset kehitystoimet lisääntyvät jatkossa.

Asiakkaiden lämpölaskussa parannukset ja investoinnit eivät ole kuitenkaan näkyneet. Nyt alkanut vuosi on kuudes peräkkäinen, jolloin lämmön hintaan ei olla tekemässä korotuksia. Vaikka hiilineutraaliustavoite on prioriteettilistamme kärjessä, ovat siellä myös kaikki asiakkaamme. Ekologisen vastuun lisäksi kannammekin myös taloudellista ja sosiaalista vastuuta, joka tarkoittaa esimerkiksi vastuuta asiakkaidemme elinkustannuksista. Tähän kytkeytyy vahvasti juuri hinnoittelu.

Korotusten sijaan yritysasiakkaidemme kaukolämmön hinnoittelurakennetta muokataan kevään aikana asiakaspalautteiden pohjalta. Kaikki yritysasiakkaamme saavat aiheen tiimoilta kirjeen kuukautta ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Tulevat muutokset ovat seurausta asiakkaidemme toiveista saada hinnoittelu helpommin ymmärrettäväksi. Lisäksi toiveet päästä vaikuttamaan laskun loppusummaan omalla kulutuskäyttäytymisellä on huomioitu.

Hinnoittelurakenteen muutoksessa perusmaksu poistuu ja siirtyy tehomaksuun. Samalla tehomaksun tarkastelujakso muuttuu kolmesta yhteen vuoteen. Näin kiinteistössä tehdyt muutokset, kuten korjaukset ja remontit, näkyvät myös lämpökuluissa aiemmin, kun maksua ei ole lukittu kolmeksi vuodeksi samalle tasolle. Uudistuksen myötä yritysasiakkaamme voivat siis yhden vuoden jaksoissa vaikuttaa sataprosenttisesti laskunsa suuruuteen omalla kulutuskäyttäytymisellään. Kuluttaja-asiakkaiden lämmön hinnoitteluun muutokset eivät vaikuta.

Asiakkaidemme kohtaaminen on meille tärkeää. Koronatilanteen vuoksi kohtaamiset ovat vähentyneet tai siirtyneet etäkohtaamisiin, mutta edelleen olemme vain yhden puhelinsoiton tai sähköpostin päässä. Ajatukset ja palautteet muun muassa hinnoittelusta ovat jatkossakin tervetulleita, keskustelemme niistä mielellämme ja otamme ne huomioon muutoksia tehdessämme.

Riku Martikainen
tuotepäällikkö, Alva-yhtiöt Oy

Ps. Uuden hinnaston löydät Hinnastot ja sopimusehdot -sivultamme.