Lämmityksessä hybridiratkaisut ovat tulevaisuutta. Jyväskylässä Volvo Truck Center otti käyttöönsä ainutlaatuisen hybridiratkaisun, jossa lämmitys toteutetaan suureen liikekiinteistöön maalämpöä ja kaukolämpöä yhdistämällä.

Volvo Truck Centerin uusi, lokakuussa 2020 valmistunut 2 500 neliön kiinteistö Jyväskylän Seppälänkankaalla otti käyttöönsä maalämpöä ja kaukolämpöä yhdistävän hybridiratkaisun.

– Alun perin suunnittelimme kiinteistöömme maalämpöä, jossa kulutushuiput tasattaisiin sähköllä. Se on perinteinen malli. Alva kuitenkin otti meihin yhteyttä ja totesimme yhdessä sekä laskelmien että kokemusten kautta, että kulutushuippujen tasaaminen kaukolämmöllä on parempi ratkaisu, kertoo Volvon kiinteistöpäällikkö Esa Rauhala.

Hybridiratkaisulla tarkoitetaan yksinkertaisemmillaan kahden eri lämmitysmuodon yhdistämistä. Hybrideitä on käytetty ennenkin, mutta suurelta osin asuinkiinteistöissä ja kerrostaloissa.

– Volvo Truck Centerille toimitettu hybridiratkaisu sisältää enemmän älykkyyttä ja kykyä ohjata ja analysoida järjestelmää. Tässä mittakaavassa toteutettuna tämä on ensimmäisiä Suomessa, mutta näitä varmasti tulee jatkossa lisää, kertoo Alvan asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

Taloudellinen ja strateginen valinta

Volvo Truck Centerille toimitettu hybridiratkaisu sopii erittäin hyvin keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin, joissa tarvitaan tasaista lämmityskuormaa. Järjestelmä sopisi kuitenkin myös käyttötilanteisiin, joissa lämpökuorma vaihtelee.

– Yleensä pelkät maalämpöratkaisut joudutaan mitoittamaan isoimman maksimitehon mukaan, jolloin laitteesta tulee enemmän sähköä käyttävä. Kun maalämpöön yhdistetään kaukolämpö, pystytään piikkikuormatilanteisiin tuomaan energiatehokkuutta kaukolämmöllä, Pennanen kertoo.

Myös Rauhala on samaa mieltä: Ratkaisu oli perusteltu Volvolle sekä taloudellisesti että strategisesti. Kaukolämmön ansiosta sähkön kapasiteetti saadaan tasaisesti käyttöön koko vuoden, eikä kulutuspiikkejä tarvitse tasata sähköllä. Myös sähköautojen yleistyminen on huomioitu.

– Järjestelmän suurimmat hyödyt ovat siinä, että maalämmöllä saamme tuotettua peruslämmön hyvin. Kaukolämmön ansiosta emme ole niin haavoittuvaisia hetkinä, jolloin maalämpöä ei voida tuottaa. Hybridillä saamme huolehdittua ison kiinteistön lämmityksestä kustannustehokkaasti ja turvallisesti, Rauhala summaa.

Volvon kiinteistöpäällikkö Esa Rauhala (edessä oik.) ja Alvan asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen ovat tyytyväisiä maalämmön ja kaukolämmön yhdistävään hybridiratkaisuun. Siinä hyödynnetään kummankin lämmitysjärjestelmän parhaat puolet asiakkaan kukkaron sekä ympäristön hyväksi.

Resurssitehokkuudella minimoidaan hukka

Hybridiratkaisun ehdoton hyöty onkin energiatehokkuudessa ja energiankäytön optimoinnissa. Siinä hyödynnetään kummankin teknologian parhaat puolet ja käytetään niitä oikean tarpeen mukaan riippuen siitä, millaiset ovat olosuhteet sisällä ja ulkona.

– Etävalvonnan ansiosta pystymme valvomaan järjestelmää, saamme sieltä tietoa ja pystymme optimoimaan lämmitystä resurssitehokkaasti. Resurssitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että kiinteistöä ei lämmitetä liian vähän, eikä liian paljon, eli ehkäistään hukkalämmittämistä, Pennanen kertoo.

Järjestelmä on myös huoltovarma. Alva huolehtii laitteistosta ja varmistaa, että siellä on kaikki kunnossa myös pitkällä aikavälillä ja muutoksiin reagoidaan ennakoivasti koko laitteiston elinkaaren ajan.

– Kiinteistöpuolella haemme tarkempaa energiaseurantaa, jotta tiedämme tarkasti, mitä kiinteistö kuluttaa ja mitä sen pitäisi kuluttaa. Näin pääsemme optimoituun kiinteistön lämmitysmalliin, Rauhala toteaa Volvon tavoitteista.

Tavoitteena olla hiilineutraali 2030

Alvan tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Se vaatii uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia tuotteita ja palveluita, joista hybridit ovat yksi esimerkki. Hybridiratkaisuissa energiaa käytetään tehokkaasti ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen.

– Kun yhdistämme maalämpöön kaukolämmön ja hyödynnämme valmista kaukolämpöverkostoa, saamme teknologioista parhaat hyödyt. Volvo Truck Centerin kaltaisissa hybridikohteissa ylijäämälämpö pystytään hyödyntämään takaisin kaukolämpöverkkoon, jossa se pystytään käyttämään muiden asiakkaiden hyväksi. Tätäkin kautta vähenee lämmityksessä turha hukka, Pennanen kertoo.

Alva on Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö. Me haluamme tehdä kaikkemme, että alue säilyy houkuttelevana niin uusien asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta. Tähän vaikuttavat alueen elinkustannukset. Haluamme olla osaltamme tuottamassa energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Jukka Pennanen, Alva-yhtiöt Oy

Hukan hyödyntäminen onkin yksi oleellisimpia asioita hiilineutraaliuteen pyrittäessä. Alvalla tehdään jatkuvaa tuotekehitystä resurssitehokkuuden parantamiseksi.

– Kokonaisuus on pienten osien summa ja resurssitehokkuus kattaa koko ketjun, aina yksittäisistä huoneistoista isoihin tuotantoyksiköihin ja lämpölaitoksiin saakka. Lämmityksen älykäs ohjaaminen, tiedon analysointi ja sen hyödyntäminen sekä ennakoivat toimenpiteet auttavat kaikki kehittämään ratkaisuja ympäristömme hyväksi.

Objektiiviset laskemat auttoivat päätöksessä

Yhteistyö Alvan ja Volvon kesken sujui hyvin. Volvon kiinteistöpäällikkö Esa Rauhala kiittelee molemminpuolisesta luottamuksesta ja laskelmien ammatillisuudesta ja objektiivisuudesta. Alva ja Volvo myös jakoivat saman arvomaailman, jossa ympäristöystävällisyys on yksi tärkeimmistä perusarvoista.

– Suosittelen lämpimästi muitakin toimijoita laskemaan isojen kiinteistöidensä lämmitystilanteen auki ja neuvottelemaan vaihtoehdoista avoimesti osapuolten kanssa. Vanha tapa ei välttämättä ole enää paras tapa. Sähköä tullaan tarvitsemaan jatkossa entistä enemmän, minkä vuoksi olisi suotavaa, ettei sitä käytetä, ellei ole pakko, Rauhala toteaa.

Volvon uudessa Jyväskylän kiinteistössä on korjaamo, toimistotilaa sekä tekniset tilat, yhteensä 2 500 neliötä. Korjaamossa on kuusi läpiajettavaa korjaamopaikkaa sekä diagnostiikkahalli, jossa ovat jarru- ja pakokaasutestauslaitteet. Kiinteistö sijaitsee 1,5 hehtaarin alueella, eli on riittävän suuri, jotta pitkät ajoneuvot mahtuvat liikkumaan alueella. Sijainti Laukaantien varressa on myös loistava.

– Jyväskylässä on paljon Volvo-asiakkaita, joita haluamme palvella alueellisesti hyvin. Jyväskylän talousalue kehittyy voimakkaasti ja on keskeisellä paikalla Suomessa. Se on tärkeä maatiekuljetusten solmukohta, Rauhala kertoo sijoituksesta uuteen kiinteistöön.