Kunnille, Pisara

Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan?

Se, miten vesihuollon kumuloituvat ongelmat ratkaistaan pitkällä aikavälillä, vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen, alueella harjoitettavaan liiketoimintaan ja jopa asumiseen. Puhdas talousvesi ei välttämättä ole tulevaisuudessa itsestäänselvyys, ja veden hinta tulee väistämättä nousemaan.

Lue lisää
Asiakastarinat, Kunnille

Laukaa

Laukaa etsi ratkaisua Lievestuoreen taajaman jätevesien puhdistamiselle, koska nykyinen puhdistamo ei täyttänyt vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja. Pisara-yhteistyö ratkaisi hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rahoituksen.

Lue lisää
Asiakastarinat, Kunnille

Hankasalmi

Hankasalmella vesihuoltolaitos toimii ympäristötoimen alaisena yksikkönä, joka on eriytetty kunnan kirjanpidossa. Kunta harkitsi, voitaisiinko tietojärjestelmiä hankkimalla vastata Vesihuoltolain kiristyneisiin vaatimuksiin.

Lue lisää