Asiakastarinat, Kunnille

Viitasaari

Viitasaari on n. 6700 asukkaan kaupunki Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Lämmöstä ja vesihuoltopalvelujen tuottamisesta vastasi 30.11.2018 saakka kaupungin omistama Wiitaseudun Energia Oy.

Lue lisää
Asiakastarinat, Kunnille

Laukaa

Laukaa etsi ratkaisua Lievestuoreen taajaman jätevesien puhdistamiselle, koska nykyinen puhdistamo ei täyttänyt vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja. Pisara-yhteistyö ratkaisi hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rahoituksen.

Lue lisää
Asiakastarinat, Kunnille

Hankasalmi

Hankasalmella vesihuoltolaitos toimii ympäristötoimen alaisena yksikkönä, joka on eriytetty kunnan kirjanpidossa. Kunta harkitsi, voitaisiinko tietojärjestelmiä hankkimalla vastata Vesihuoltolain kiristyneisiin vaatimuksiin.

Lue lisää