Pisaran asiakastarinoissa asiakkaamme kertovat siitä, miten ja miksi Pisara-yhteistyömallit on otettu käyttöön ja millaisiin odotuksiin niillä on pystytty vastaamaan.

Vesihuollosta vastaa kunnan tekninen päällikkö oman toimensa ohella. Lisäksi kunnalla työskentelee kaksi vesihuollon päätoimista ammattilaista.

Palvelut: Pisaran verkko- ja paikkatietopalvelu

Lähtötilanne ja ratkaisut

Lähtötilanteessa kunta harkitsi, voitaisiinko tietojärjestelmiä hankkimalla vastata Vesihuoltolain kiristyneisiin vaatimuksiin. Vesihuolto hoidetaan niukoin henkilöresurssein: osaajia ja varamiehitystä on vähän, ja kriittistä tietotaitoa on runsaasti hiljaisen tiedon varassa. Verkostotieto oli lähtötilanteessa epätasaisesti päivittynyttä, sijaitsi fyysisesti eri paikoissa ja koostui pääosin paperikartoista.

Syksyllä 2016 valmistui vesihuoltoverkostojen verkko- ja paikkatietojen digitoinnin ensi vaihe Pisara-palveluna: noin 60 kilometristä vesiverkkoja kaksi kolmannesta saatiin tietoineen sähköisille kartoille. Työ jatkuu, ja samalla tietovarasto eheytyy.

Lopputulema

Kun koko kunnan putkistokartat ovat täydelliset ja luotettavat, sujuvoituvat esimerkiksi taloliittymien tekeminen ja muut kunnallistekniikan kaivutyöt. Erityisesti nopeutuu viankorjuu: asentaja pääsee työmaalle joutuisasti, kun ei tarvitse haeskella paikkatietoja paperikartoilta tai etsiä putkidimensioita arkistosta rakennusajan mapeista. Jatkossa kaikki korjaajalle ja suunnittelijalle tarpeellinen tieto on milloin tahansa ladattavissa ajantasaisena paikannuksella varustetulle tabletille.

Pisara-yhteistyön laajenemistakin saatetaan jatkossa kunnassa vielä harkita.

Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmi:

”Lähdimme hakemaan asiantuntija-apua ja resurssia vesihuoltomme kehittämiseen. Digitointi olisi pitänyt joka tapauksessa hoitaa ostona – miksi siis hankkia tietojärjestelmiä konsulteilta, kun oli mahdollisuus ulkoistaa koko ylläpito Pisara-palveluun, jonka on kehittänyt tunnettu vesilaitostoiminnan asiantuntija.

Asiakkaille Pisara-yhteistyö tuo lisää vesihuollon käyttövarmuutta. Jatkossa esimerkiksi ennakoivaan huoltoon sijoitettavat panokset pystytään kohdistamaan tarkemmin tarveperusteisesti, kun esimerkiksi vuotovesitutkimuksilla todetut heikkoimpien linjojen tiedot on koottu verkkotiedoissa yhteen.

Hankasalmi hyötyy kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä monella tavoin. Viimeksi tänä keväänä saimme Alvalta apua putkirikon korjaamiseen iltayhdeksältä yhdellä puhelulla, kun omat varaosamme loppuivat ja korjausmiehistömme työpäivä oli venynyt kohtuuttoman pitkäksi. Yön kuluessa saatiin keskustan putkirikko kuntoon, kiitos ennakkoluulottoman ja hyvän yhteistyön molemmin puolin.”